Nyheter

En tredjedel ska bort

Energianvändningen i Hässleholms skolor och äldreboenden ska pressas ned rejält.

I ekonomiska kärva tider väljer Hässleholms kommun att satsa pengar på att minska energislöseriet i de egna lokalerna.

Energiförbrukningen ska ses över i drygt trettio byggnader. Genom att pressa ned användningen av el, värme och vatten i skolor och äldreboenden ska energinotan minska med minst en tredjedel.

Dessutom försöker kommunen fasa ut sin användning av fossila bränslen genom att ansluta flera av lokalerna till fjärrvärmenätet. De byggnader som ligger för långt bort kommer att få värmepumpar istället. Därmed uppskattar kommunen att koldioxidutsläppen kan minska med 1 024 ton vilket motsvarar 48 procent.

– Oljan ska väck. Kommunen har ett energimål att bli helt oberoende av olja år 2020, säger Bertil Lucchesi, kommunens projektledare på fastighetskontoret.

Dessutom införs automatiserad fjärrstyrning av fastigheterna vilket ska ge bättre kontroll och en effektivare fastighetsdrift. Investeringarna tros hamna på 25 miljoner kronor, vilket beräknas vara återbetalt på åtta år med dagens energikostnader.

Kommunen har anlitat Siemens för arbetet. Siemens har fått i uppdrag att göra en energiinventering och lägga fram en besparingsplan enligt arbetsmodellen Energy Performance Contracting (EPC). I slutet av mars 2010 ska Siemens vara färdiga.