Nyheter

Enda branschen där kvinnliga chefer tjänar mer än männen

Bland cheferna tjänar kvinnor i snitt sex procent mer än männen. Foto: Getty Images

Byggindustrin är den enda branschen där kvinnors chefslöner är högre än de manliga kollegornas. Det visar statistik från SCB, som för första gången sammanställts av Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier, BI, har tittat närmare på lönestatistik från SCB och valt att göra det utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
– Det handlar om branschens attraktivitet och vi vill se hur vi står oss  mot andra branscher. Vi vill också gå till grunden med en del negativa uppfattningar om branschen som finns och se om de stämmer, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier. 

Lönestatistiken som BI granskat avser löner i byggbranschens privata sektor under 2018 och gäller alla chefer med personalansvar.
– Det kan vara allt ifrån VD och HR-chefer till produktionsnära såsom platschef eller arbetschef – dock inte arbetsledare.

Siffrorna visar att kvinnors chefslöner i snitt är sex procent högre än männens. 
– Jag tycker att man ska sätta det i relation till andra branscher och ställa frågan varför de manliga cheferna tjänar mera där, i vissa fall är det väldigt stora skillnader både i procent och kronor, säger Elin Kebert. 

En förklaring som hon ser som tänkbar till de sex procentens skillnad inom byggbranschen är att många företag fokuserat på att locka fler kvinnor till branschen.
– Vi vill ha en större mångfald och samtidigt finns jättestort rekryteringsbehov – inte minst på chefssidan. Då kan lön vara ett sätt att locka över personal från andra branscher.

Två andra möjliga förklaringar är dels att många av de kvinnor som är på chefsnivåer har akademiskt bakgrund och därmed eventuellt högre ingångslön. Dels att det finns många olika typer av chefsroller.  

– Att vi har arbetsledare som är chefstjänster inom bygg där man inte behöver ha personalansvar kan vara en bidragande faktor. Generellt anses kvinnor mindre riskbenägna än män, men då kan möjligheten att söka ett chefsjobb utan personalansvar öppna för fler kvinnliga sökande, säger Elin Kebert.

Totalt finns det drygt 1 400 kvinnliga chefer i byggbranschen. Det motsvarar nio procent av cheferna i branschen. 
– Andelen kvinnliga chefer i byggbranschen kan bli ännu högre. Det finns en plats för alla som vill vara med och bygga framtidens samhälle, både män och kvinnor, säger Elin Kebert. 

Enligt SCB:s undersökning har byggbranschen även den näst yngsta åldern på kvinnliga chefer inom privat sektor. Snittåldern är 43 år. 
– Dels har vi bra karriärvägar för den som vill kliva in vår bransch. Vi har till exempel både arbetsledar- och platschefsutbildningar inom Yrkeshögskolan. Sedan är det branschen i sig som lockar – här finns möjligheter att utmanas och utvecklas, men lika mycket att vara i en del i något större – en förändringsresa mot en modernare byggbransch, säger Elin Kebert.