Energi och vatten laddar om

 
  • Uppsalas nya värmeverk Carpe Futurum. Fotomontage Vattenfall AB

    Uppsalas nya värmeverk Carpe Futurum. Fotomontage Vattenfall AB

Föregående
Nästa
 

Sverige Byggers byggstartindex för projekt inom energi och vatten indikerar en tillväxt under de senaste 12 månaderna på 10 procent, samtidigt indikerar projekteringsindex att tillväxten fortsätter. Särskilt tydligt är det när det kommer till kraftverkssegmentet, där volymen startade projekt haft en god tillväxt de senaste åren samtidigt som projekteringsbarometern skjutit upp rejält jämfört med förra året. Ökningen i energi och vattenprojekt står lite i kontrast till byggmarknaden totalt, som nu ser fallande volymer.

Totalt för byggmarknaden ligger den byggstartade volymen på -1 procent, det innebär att det har upphandlats och byggstartats 1 procent mindre byggkostnadsvolymer den senaste 12-månaders perioden jämfört med samma period ett år tidigare. Det är bostäder och lokaler som bidragit negativt med en nedgång på -2 procent vardera medan den startade volymen industri har ökat med hela 15 procent. Projekteringsindex för den totala byggmarknaden faller än kraftigare, -14 procent under senaste året. Detta förklaras av en kraftig nedgång i huvudsak i bostads och anläggningssegmenten. Anläggning faller hela -22 procent, och inte långt därefter kommer bostäder in på -18 procent.

Energisektorn föll relativt kraftigt under förra året, jämfört med 2017. Nedgången kom dock från höga nivåer efter en längre period med kontinuerligt ökande satsningar.

En närmare granskning av energi och vatteninvesteringar visar ett byggstartsindex på 10 procent i slutet av april. Dessa anläggningsinvesteringar förefaller därmed åter kommit in i en tillväxtperiod efter att ha lämnat en årslång trend med sjunkande byggvolymer i slutet av förra året. Projekteringsindex, som legat på plus de senaste 6 mätningarna (senast upp 21 procent), indikerar att man kan förvänta sig en fortsatt ökning i volym den närmsta tiden.

Siffrorna från Sverige Bygger visar en uppgång i byggstartsindex för samtliga segment inom energi och vatteninvesteringar med undantaget, eldistribution, som föll -47 procent i senaste mätningen. En nedgång på -25 procent i projekteringsindex för eldistribution pekar även på att den nedåtgående trenden fortsätter. Även energi och vattenlagring samt energianläggningar faller i projekterad volym, -77 och -38 procent, medan däremot kraftverk ökar 313 procent från fjolårets låga nivå.

De satsningar vi ser i energidistribution är en konsekvens av ett behov att göra nätverken mer robusta och flexibla att möta en framtid med mer decentraliserad och varierad energiproduktion. Den nya energiöverenskommelsen, med avsikt att göra all energiproduktion förnybar till 2040, pekar på att de totala investeringarna håller i sig på lång sikt.

Enligt Sverige Bygger är Carpe Futurum det största projektet under 2019, en nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala. På andra och tredje plats finns det återigen stora planerade vindkraftsanläggningar utanför Örnsköldsvik, och listan fortsätter med en ytterligare uppsjö av vindsnurror, Ljusdal, Sollefteå, Lekberg och Ånge. De största projekten vid sidan av vind som är tänkt att startas detta år är kraftledning mellan Danderyd och Skanstull samt elförsörjning till Förbifarten i Stockholm.
 
Mattias Pettersson
Marknadsanalytiker
Prognoscentret  

                           
ProjektnamnProjektKommunByggkostnad
Carpe Futurum, BoländernaNybyggnad av kraftvärmeverk i UppsalaUppsala3000
StormyrbergetNybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommunÖrnsköldsvik2500
Blackfjället, BlodrotsbergetNybyggnad av vindkraftspark i ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik2000
CityLink, Danderyd-SkanstullNy kraftledning i tunnel mellan Danderyd-skanstullDanderyd1850
Förbifart Stockholm - FSE902Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 Förbifart StockholmStockholm1500
KölvallenNybyggnad av vindkraftverk norr om LosLjusdal750
FängsjönNybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå/Örnsköldsviks kommunSollefteå750
KronobergetUppförande av vindkraftverk norr om Mullhyttan i LekebergLekeberg600
Projekt Mälarbanan, E9980Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt MälarbananStockholm600
BjörnbergetNybyggnad av vindkraftverk vid Björnberget i Ånge kommunÅnge550
kvv Karlskrona, etapp 2Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlskrona, etapp 2Karlskrona505
Hurva-Sege FL24 S3-4Uppgradering av kraftledning i Hurva-SegeLund300
Långbjörn - StorfinnforsenNybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn - StorfinnforsenSollefteå300
Lindbacka - ÖstansjöNy ledning från Hallberg till StockholmHallsberg300
SnösätraNy transformatorstation i SnösätraStockholm300
Grundfors NK6Stationsförnyelse samt anslutning av vindkraft, GrundforsStoruman300
Harsprånget PK2 stationsförnyelseStationsförnyelse i HarsprångetJokkmokk300
Ekudden stationOmbyggnad av AC-station i EkuddenHuddinge300
Lillhärdal ÅndbergetNybyggnad av vindkraftverk i LillhärdalHärjedalen280
NymöllaNybyggnad av biogasanläggning i NymöllaBromölla270
StorsjöhöjdenNybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommunSollefteå250
Untra kraftverkNybyggnad av kraftstation i UntraTierp200
Högaliden vindkraftparkNybyggnad av vindkraftverk i HögalidenUmeå200
Storfall, etapp 2Nybyggnad av vindkraftverk i Nyåker, etapp 2Nordmaling190
Ystad-Tomelilla-Simrishamn/ÖsterlenbananFjärrblockering/nya signalställverk mellan Ystad-SimrishamnYstad163
Ljungby - TannåkerNybyggnad av överföringsledning i LjungbyLjungby160
Källa: Sverige Bygger   
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se