Karriär

Energi-vd till Ramboll

Theresa Savonen, som under de senaste tio åren varit vd för Gällivare Energi, ansluter till Ramboll
Theresa Savonen, tidigare vd för Gällivare Energi, ansluter till Ramboll. Foto: Ramboll

Theresa Savonen, som under de senaste tio åren varit vd för Gällivare Energi, ansluter till Ramboll för att arbeta med bolagets kunder inom energiintensiv industri.

– Theresa kommer ansvara för att bygga vidare på samarbetet med några av våra största kunder inom energiintensiv industri. Många av dessa företag har verksamhet i norra Sverige där också Theresa har sin bas och en lång erfarenhet av det lokala näringslivet och inte minst energimarknaden, säger Lina Vicsai, ansvarig för försäljning och affärsutveckling på Ramboll Sverige.

Den första september ansluter Theresa Savonen till Ramboll. Hon berättar att den gröna omställningen som pågår inom bland annat gruvindustrin också innebär nya möjligheter för orterna i Norrbotten. Det behövs ”enormt mycket mer folk” och nya processer. I Gällivare planeras en av världens största vätgasanläggningar, den första i omställningen till järnsvamp (istället för järnmalmpellets). Med tanke på Theresas bakgrund är det inte konstigt att hon påpekar att de nya industriprocesserna kommer att innebära mycket restvärme. 

– Frågan är om all värme ens kommer att kunna tas om hand. Men den kanske även kan nyttjas av nya industrier som också växer fram, som bland annat växthus och fiskodlingar, säger Theresa Savonen.

Pekar ut en trend

Kommer planerna för Norrbottens industrier att förverkligas tror du?
– Bolagen måste ställa om och det är görbart. Att gå från ett fossilberoende till helt grön verksamhet innebär att det behövs tillstånd för att göra om alla processer. Kommer tillstånden och investeringsbesluten så kommer det att gå fort.

Vilka utmaningar ser du?
– En stor utmaning är bland annat markfrågan där det finns många intressen och näringar som behöver samverka för att vi ska kunna bygga hållbar industri och hållbara samhällen i norr. Så samarbeten och avtal måste hanteras varsamt – det är många intressen som ska samsas.

Finns det någon trend som du kan peka ut?
– Det är i så fall samverkan. Det är många bolag, kommuner och andra aktörer som alla måste med. Det finns verkligen en vilja att arbeta tillsammans. För det gäller ju att hitta gemensamma lösningar för allt ifrån tillståndsfrågor, gruvbrytning, processer och produkter, tillgång på förnybar el, transporter…. Det är en stor helhet så det är bara genom samarbete som det kommer att gå att hitta lösningarna.