Nyheter

Energibolagen: ”Bygg ut vattenkraften!”

— Vi måste bygga ut den svenska vattenkraften med 30 procent för att kunna ta hand om elproduktionen från den planerade vindkraftsutbyggnaden, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

— När inte blåser på vindkraftverken ska vi kunna släppa på vattnet i våra dammar och få fart på våra vattenkraftsturbiner. Den här reglerkraften är den mest miljövänliga som finns, säger Kjell Jansson till Ny Teknik.

Att kräva ytterligare utbyggnad av de svenska älvarna är som att svära i kyrkan. Men elbolagen ser nu vindkraften som en möjlighet att få upp frågan på bordet igen.

— Vi har i dag 16 200 MW installerad vattenkraft. Om vi ska bygga ut vindkraften till 30 TWh produktion och ha en reglerkraft som kompenserar för när det inte blåser så behövs ytterligare 4 300-5 300 MW vattenkraftskapacitet, säger Kjell Jansson.

Men utvecklingen i dag går åt ett motsatt håll när alla gamla vattendomar nu omprövas. Vattendomarna reglerar hur mycket vatten som måste släppas ut ur kraftverksdammarna för miljöns och fiskets skull.

Kjell Jansson varnar nu för att ökade restriktioner på vattenkraften, det vill säga skärpning av de existerande vattendomarna, slår mot vindkraftsutbyggnaden både i Sverige och Europa.

— Hela Europa är beroende av de svenska och norska vattenkraftsdammarna. Utan denna reglerkraft kan vi inte bygga ut vindkraften på ett miljömässigt önskvärt sätt. Då blir det kolkraft och gaskraft som får stå för regleringen när det inte blåser, säger Kjell Jansson.

Han höll ett informationsmöte förra veckan för politiker, branschfolk och journalister — samma dag som miljöprocessutredningen lade fram sitt betänkande för regeringen.

Svensk Energis jurist Lennart Sandebjer har suttit med i miljöprocessutredningen och är mycket kritisk till utredningens resultat och har lämnat in ett särskilt yttrande.

— Utredningen har inte kommit med något konkret förslag som främjar vattenkraften — tvärtom anser utredningen att vattenkraften har en betydande negativ miljöpåverkan, säger Lennart Sandebjer till Ny Teknik.

Han menar att fiskeintresset i dag går före vattenkraftsintresset.
— Men man behöver inte skapa fiskvägar i alla vattendrag som i dag är reglerade. Vi säger därför att regeringen måste tillsätta en särskild vattenkraftsutredning. Det är det enda raka, säger Lennart Sandebjer.

Lars Anders Karlberg / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se