Nyheter

”Energideklarationerna måste bli mer begripliga”

Byggbranschen kämpar med att få energideklarationerna klara i tid. Men tidsbrist och oerfarenhet bidrar till att många inspektörer skriver alltför svårbegripligt.

— Många energiexperter har svårt att skriva begripliga rapporter. Vi måste ta tag i detta, säger Göran Werner, expert på byggnadsfysik på konsultfirman WSP.

Han och andras erfarenheter av det första året med energideklarationerna diskuterades under Fastighetsbranschens Energidag i Stockholm.
— Det gäller att tänka på att fastighetsägaren inte kan förväntas ha några större kunskaper om energi, säger Göran Werner.

En lösning på problemet kunde, enligt honom, vara att skapa ett branschforum som enades om en standard för hur deklarationerna ska utformas för att vara lättare att ta till sig.