Nyheter

Energiforskare till <br></br> svenskt toppmöte

I oktober blir Stockholm värd för ett toppmöte med världens främsta forskare om framtidens energiteknik. Jättemötet blir en upptakt till FN-klimatmötet i Köpenhamn.

— Vi hoppas att omkring 600 forskare och experter inom energibranschen kommer att vara med på konferensen som hålls vid Stockholms universitet, säger Sven Kullander, ordförande i Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott.

Vetenskapsakademin står som värd för forskartoppmötet Energi2050. 19-20 oktober ska den senaste utvecklingen inom olika energiområden belysas, exempelvis transporter, energieffektivisering, sol- och vågkraft, fjärde generationens kärnkraft och koldioxidinfångning.

— Kunskapsläget inom energiforskningen förändras hela tiden. Det är viktigt att få en oberoende genomgång av forskningsfronten. Det finns många lobbygrupper som trycker på och hävdar att just det energislag som de förespråkar är det vi ska satsa på, säger Sven Kullander.

Energiforskningsmötet är en del av aktiviteterna under Sveriges EU-ordförandeskap. Målet med mötet är att ta fram en rekommendation av möjliga och nödvändiga framtida energisatsningar inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december 2009.

Det preliminära schemat visar att Carlo Rubbia, Nobelpristagare i fysik 1984, tidigare chef för Cern-laboratoriet och klimatrådgivare till EU-kommissionen kommer. Det gör troligen även Julia King, rektor vid Aston University och premiärminister Gordon Browns speciella rådgivare i koldioxidfrågor.

Från svenskt håll deltar bland annat Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger, oljekrisforskaren Kjell Aleklett från Uppsala universitet samt den kände klimatforskaren Lennart Bengtsson verksam vid University of Reading och International Space Science Institute i Bern.

För att göra tillställningen än mer lockande för utländska besökare är den samordnad med två energiforskningskonferenser som hålls av Energimyndigheten respektive Uppsala universitet samma vecka.