Nyheter

Energikrav ger kaos på husmarknaden

Luftvärmepumpar har blivit småhusbyggarnas genväg för att uppfylla Boverkets energikrav. Men den som köper ett hus med värmepump får ingen anslutning till fjärrvärmenätet.

Småhusägarna med luftvärmepump är ingen lönsam affär för kommuner med fjärrvärmenät. Deras värmekonsumtion blir för liten för att motivera investeringen som krävs för att ansluta dem till nätet, skriver Miljörapporten.

Allt fler kommuner kräver nu att den som bygger på dess tomtmark ska ansluta sig till fjärrvärmenätet. Samtidigt blir konsekvensen av Boverkets nya byggregler att småhustillverkarna måste bygga energisnålare hus, eller byta ut luftvärmepumpen mot annan värmekälla.

Läs hela artikeln på Miljörapportens hemsida