Nyheter

Energiseminarium lockade folk

Energi engagerar. När Byggvärlden anordnade ett seminarium på Nordbygg om energieffektiviseringar fylldes lokalen snabbt. Fokus för dagen låg på själva byggprocesserna.

— Det pratas ofta om hur mycket energi de färdiga byggena drar men själva byggprocesserna pratas det mindre om, inledde Byggvärldens chefredaktör Fredrik Karlsson seminariet Kostnads- och energibesparingar i byggprocessen och andra tillfälliga arbetsplatser, på fredagsförmiddagen.

Bland talarna fanns representanter från Miljöstyrningsrådet, Exploateringskontoret i Stockholm, Veidekke och Cramo.

— Hur många har hört talas om Miljöstyrningsrådet, frågade bolagets projektledare Matilda Unge, inledningsvis under sitt anförande.

Ett fåtal händer sträcktes upp vilket var uppmuntrande, ansåg Matilda Unge.

— Under det förra seminariet jag höll var det ingen som hört talas om oss, sade hon.

Miljöstyrningsrådet är litet statligt bolag som har regeringens uppdrag att arbeta med miljöanpassad offentlig upphandling. Bolaget ska stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete.

Miljöstyrningsrådet har bland annat sammanställt krav för maximal energiförbrukning per kvadratmeter. De ligger 30 procent under dagens krav från Boverkets byggregler.

— Responsen från byggbranschen har varit positiv. En del större byggföretag, som redan har hårda miljödeklarationer har hört av sig och sagt att riktlinjerna kunde vara hårdare, men vi vill hjälpa framförallt mindre företag som inte haft resurserna att sammanställa ett sådant tidigare, sade Matilda Unge.

Hur miljökrav i byggprocessen kan se ut i praktiken exemplifierades av Reijo Nygård och Jan Isgård från Cramo som hyr ut flyttbara lokaler till byggindustrin.

— I Sverige finns det ungefär 40 000 byggbodar. Totalt använder de uppemot 300 miljoner kWh per år, berättade Jan Isgård.

Företaget har nu undersökt hur energiförbrukningen ska kunna minskas och hittat en rad självklara åtgärder.

— För det första så har byggbodarna ett svagt skal. Här kan man bland annat sätta in ventilationsaggregat och energiglasfönster. Rörelsedetektorer för ljus är en annan åtgärd. Hur många har inte sätt byggbodar som lyser på helgerna, frågade sig Jan Isgård.

Vidare kan torkrum för byggkläder installeras istället för torkskåp. Lågenergilampor kan börja användas istället för vanliga glödlampor. Regelbundna mätningar av energiförbrukningen kan också skapa en större medvetenhet hos medarbetarna.

— Ett bygge med tio bodar som förbrukar 100 000 kWh per år kan halvera förbrukningen och spara 75 000 kronor, sade Jan Isgård.

Varför har ingen tänkt på detta förrän nu, frågade moderatorn Fredrik Karlsson medarbetarna från Cramo.

— För att ingen riktigt har förstått hur mycket energi som förbrukas. Ingen har gjort mätningar tidigare, blev svaret.