Nyheter

Energisnål skola <br></br> gav fler lärare

Den nya energisnåla skolbyggnaden i värmländska Storfors har pressat ner energikostnaderna till en åttondel. Besparingen gör det möjligt för skolan att ha fler lärare anställda.

För drygt ett år sedan stod den nya Vargbroskolan klar i Storfors. Ett superisolerat passivhusbygge med solceller och en mindre vindsnurra på taket.

Solceller om 135 kvadratmeter på taket bidrar med omkring tio procent av elbehovet. I den förra skolbyggnaden som nu är riven låg den årliga energiförbrukningen på 250 kWh per kvadratmeter. I den nya skolan hamnar förbrukningen på omkring 29 kWh, vilket innebär att energikostnaderna har pressats ner till en åttondel. Det har gjort det möjligt att behålla den höga lärartätheten på skolan, berättar Sven Erik Rehn, rektor vid Vargbroskolan i Storfors.

— För att kunna fortsätta ha många lärare trots ekonomiskt ansträngda tider så gäller det att kunna minska kostnaderna på andra områden, som exempelvis driften, säger han.

Förutom att pressa ner de löpande kostnaderna så används husets energismarta lösningar i skolans undervisning. I ett särskilt undervisningsrum kan eleverna göra laborationer och följa energiförbrukningen i huset.

— Det här är helt nytt för oss. Tanken är att vi ska använda allt mer av det här i de naturorienterade ämnena. Dessutom har vi en display i elevkafeterian som visar hur mycket solpanelerna på taket alstrar. Det är en fördel att kunna visa något så konkret för eleverna, säger Sven Erik Rehn.

Hela skolbygget har kostat cirka 66 miljoner kronor. Kommunen fick 7,2 miljoner i Klimp-bidrag från Naturvårdsverket för att kunna bygga den superisolerade huskroppen med så kallad hybridventilation.

Ventilationen är i stort sett helt tyst då hela fläktsystemet är underjordiskt och löper i långa kulvertar under skolan. Genom att luften passerar genom kulvertarna innan den når skolsalarna kyls den ner under årets varmare månader. På vintern värms luften upp på motsvarande sätt.