Nyheter

Energisnåla hus på klimatmötet

På klimatmötet i Köpenhamn handlar inte allt om nya rena energikällor. I Europa står byggnader för 40 procent av energiförbrukningen. För att uppmärksamma det byggdes möteslokalerna vid Bella Center om. Koldioxidutsläppen minskades med 20 procent.

— Att minska energiförbrukningen är ett jätteviktigt första steg till en lösning på klimatproblemet. Vi måste först spara på den energi som finns innan vi gör något annat, säger Stefan Sjölin affärsområdeschef på Schneider electric som skötte ombyggnationen.

Sensorer känner av

Värme, ventilation och belysning kopplas ihop till ett system som styrs från en central dator. På så sätt optimeras effektiviteten hos de olika enheterna. Sensorer känner av omgivningen, lampor släcks när lokalerna är tomma eller solen skiner. Uppvärmningen minskar när fler personer rör sig i lokalerna.

— I redan befintliga skolor, sjukhus och kontorslokaler kan vi sänka energiförbrukningen med 15 till 20 procent, säger Stefan Sjölin.

I Sverige har företaget samarbetat med Lundafastigheter och sparat energi i stor skala. 104 fastigheter i Lunds kommun byggdes om för att bli mer energieffektiva. I skolor kontorsbyggnader och badhus styrs med automatik både ventilation och värme. Energiförbrukningen sänktes totalt med 25 procent.