Nyheter

Enkät: Hur drabbas ditt företag av finanskrisen?

Jonas Brandt, ekonomichef på Folkhem:

— Byggkreditiven har blivit dyrare. Det gäller att vara försiktig med att köra igång nya projekt. Vi kommer nog att sätta hårdare krav på försäljning och etappindela hårdare.

Per-Martin Eriksson, vd på Veidekke Bostad:

— Det är en trögare marknad och försäljningen går långsammare. Vi kommer säkert inte att starta projekt i lika stor utsträckning som tidigare.

Michael Cocozza, vd på Botrygg:

— Vi måste kompensera de ökade kapitalkostnaderna genom att skära i projektens övriga delar. Vi har hyrt ut fem lägenheter som vi inte fick sålda till det pris vi ville ha.

Torsten Josephson, vd på Einar Mattsson:

— De projekt som pågår påverkas inte, men om vi ska starta nya vet vi inte vad bankerna säger i dag, säger Torsten Josephson, vd på Einar Mattsson.

Tomas Andersson, vd på Peab Bostad:

— Vi har höjda räntekostnader, men det har vi haft med i beräkningarna.

Martin Arkad, vd i Järntorget Bostad:

— Vi har sänkt priset på en del av våra bostäder. Vi är mer försiktiga med att starta upp nya projekt och vi har höjt vår interna försäljningsgrad på planerade bostadsprojekt. Krisen kommer att leda till sämre lönsamhet för oss eftersom bostadspriserna sjunker medan bankerna har höjt sina krediteringskrav.

Jörgen Johansson, vd på Wäst-Bygg:

— Vi tvingas varsla 40 personer. Och planerade byggprojekt på vår mark skjuter vi helt enkelt på framtiden. Internt har vi infört en högre försäljningsgrad.

Gunnar Nordfeldt, vd på ByggVesta:

— Vi ser krisen som en affärsmöjlighet eftersom vi tror att efterfrågan på hyresrätter kommer att öka. Men sedan är det så att vi väntar med en del kommande projekt för att se hur det hela utvecklar sig.

Lars Mellgren, vd på HSB Projektpartner:

— Det nya med krisen är att våra kunder fått det betydligt svårare att få lån från bankerna. Det gör det i sin tur svårare för oss att göra satsningar.

Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder:

— För oss som bygger hyresrätter kan det bli positivt om byggpriserna sjunker.

Läs mer:
Krisåtgärd: En av tre sägs upp
Hyresrätten kan bli krisens vinnare
”Många är bedrövade”