Enklare att hyra ut i andra hand

Enklare att hyra ut i andra hand

Större möjlighet att själv fatta beslut om uthyrning av bostaden.

I en remiss som regeringen lämnat till Lagrådet föreslås att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det ska också bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet.

Regeringen vill göra det enklare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand. Målet är att minska bostadsbristen genom ett bättre användande av de bostäder som redan finns. I en remiss som regeringen lämnat till Lagrådet föreslår man ett antal förändringar för andrahandsuthyrning.

– Ökad andrahandsuthyrning är inte lösningen på bostadsbristen, men vi kommer inte att kunna bygga bort tjugo års underproduktion av bostäder över en natt. Därför behöver vi utnyttja de bostäder vi redan har på ett bättre sätt, både för att underlätta för unga och för att inte bostadsbristen ska bli en bromskloss för tillväxt, säger bostadsminister Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

– För alla de personer som flyttar till någon av våra storstäder för en kortare period – till exempel en utländsk IT-expert som har ett halvårsuppdrag i Stockholm – kan en möblerad citynära andrahandslägenhet vara precis vad de söker. Med ett enklare regelverk kan vi se till att en så stor del av bostäderna som möjligt kommer till nytta.

 I lagrådsremissen föreslås att det framöver enbart ska krävas ”skäl” för en bostadsrättsägare att få hyra ut, mot dagens ”beaktansvärda skäl”. Den förändrade lagstiftningen innebär att den enskilde bostadsrättsägaren får större möjlighet att själv fatta beslut om uthyrning av bostaden.

Regeringen föreslår även att bostadsrättsföreningar ska få rätt att ta ut en särskild avgift av den som hyr ut sin lägenhet. På det sättet kan föreningen kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära. En förutsättning för att en avgift ska få tas ut är att det i stadgarna anges att föreningen får göra det. Det är alltså upp till medlemmarna i varje förening att bestämma om en sådan avgift ska tas ut och hur den ska beräknas. I lagen anges ett tak för hur hög avgift som får tas ut. För ett helt år föreslås taket motsvara 10 procent av prisbasbeloppet (prisbasbeloppet för 2014 är 44 000 kronor).

Målet är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli.

 

Relaterade artiklar

Så här ska regeringen knäcka arbetslivskriminaliteten
Nytt regeringsinitiativ ska utestänga oseriösa aktörer
Regeringen ger Växjö kommun rätt mot länsstyrelsen
Nya krafttag mot arbetslivskriminaliteten