Nyheter

Enklare bygga om kontor till bostäder

Kontor ska kunna byggas om till bostäder utan att behöva installera hiss. Arkivbild: Susanne Bengtsson

Regeringen har lagt ett förslag som har till syfte att tillgängliggöra fler bostäder i befintliga flerbostadshus utan att behöva tillämpa nybyggnadskraven. 

Förslaget kan bidra med flera tusen nya bostäder, enligt Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Inom ramen för migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen har nu ett förslag tagits fram på hur det ska bli lättare att möjliggöra en så kallad återbostadisering av utrymmen som tidigare varit bostäder. 

I en promemoria som nu skickas på remiss av regeringen föreslås det att det ska bli enklare att återbostadisera utrymmen i flerbostadshus som tidigare fungerat som bostäder men som byggts om till exempelvis kontor.
Enligt dagens gällande regler måste tillkommande bostäder uppfylla nybyggnadskraven. Genom de nya bestämmelserna i regeringens förslag behöver tillkommande bostäder i ett flerbostadshus endast uppfylla samma standard som de redan befintliga bostäderna i huset.

Förslaget som innebär en ändring i plan- och byggförordningen ska därmed göra det enklare att anordna bostäder av utrymmen som använts i annat syfte utan att behöva till exempel installera hiss eller uppfylla dagens krav på tillgänglighet.

– Det byggs rekordmycket i Sverige just nu, men även det befintliga beståndet behöver användas effektivt för att minska bostadsbristen. Det här förslaget kan bidra med flera tusen nya bostäder, och de behövs, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, i ett pressmeddelande.

Sammanfattning av förslaget 

En ny bestämmelse införs i plan- och byggförordningen gällande återbostadisering

  • utformnings- och egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad användning av utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i utformningen och egenskaperna hos befintliga bostäder i huset
  • för att bestämmelserna om återbostadisering ska kunna tillämpas måste det, för att det ska gå att fastställa vilken kravnivå som ska gälla, finnas befintliga bostäder i huset
  • nybyggnadsreglerna ska inte tillämpas vid byggnadsnämndens bygglovsprövning i sådana ärenden
  • bestämmelserna är bara tillämpliga vid ändrad användning och gäller alltså inte vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad
  • återbostadisering ska inte underlättas i lägen som inte allmänt sett är lämpade för bostäder varför någon generell förändring av detaljplanekravet för att underlätta återbostadisering inte har övervägs.