Enklare regler för studentbostäder

Enklare regler för studentbostäder
Dessa förslag finns med i propositionen som regeringen överlämnat till riksdagen.
Hisskravet tas bort för små vindslägenheter och det tidsbegränsade bygglovet förlängs från dagens tio till 15 år. Regeringen föreslår flera åtgärder för att förenkla byggandet av ungdoms- och studentbostäder.

I propositionen ”Fler bostäder åt unga och studenter” (prop. 2013/14:59) som regeringen överlämnat till riksdagen föreslår regeringen åtgärder för att förenkla byggandet av ungdoms- och studentbostäder.

Bland annat ska man kunna inreda vindsvåningar på upp till 35 kvadratmeter utan att behöva installera hiss. Även den maximala tiden för tillfälligt bygglov utökas. Det ska också bli lättare att uppföra så kallade modulbostäder för att minska den akuta bostadsbristen.

–  Vi måste på alla sätt se till att det går lättare och snabbare att bygga, inte minst små lägenheter som studenter har råd med. Med de förändringar som vi nu föreslår hoppas vi kunna få fram många lägenheter på outnyttjade utrymmen i bra lägen och även underlätta den bostadsbrist som ofta uppstår vid terminsstart på många studentorter, säger bostadsminister Stefan Attefall, i ett pressmeddelande.

Boverket lämnade i juni 2013 en rapport där de på regeringens uppdrag föreslog regeländringar som skall göra det enklare att bygga fler bostäder åt unga och studenter.

Propositionen som nu överlämnats till riksdagen innehåller Boverkets förslag som kräver ändrad lagstiftning.

Förslagen innebär att:

– det kan göras avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet när man på vindar inreder bostäder på högst 35 kvadratmeter. Det innebär till exempel att hisskravet tas bort vid inredning av vindsvåningar till sådana bostäder

– den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov förlängs från dagens tio år till femton år

– byggprocessen förenklas så att kravet på tekniskt samråd slopas när vissa byggnader flyttas

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.