Nyheter

Enklare väg till bygglov

Christian Blomberg, Jessica Helander, Elin Runesson, Lillemor Forslund och Menna Hagstroem på Uppsala kommuns bygglovsenhet. Foto: Uppsala kommun

Uppsala kommun vill underlätta för medborgarna att söka bygglov.
Därför har de satsat på en bygglovsbil, som under hösten kommer att åka på turné.
– Det är ett sätt för kommunen att öka närvaron och samtidigt kunna ge råd i specifika ärenden, säger Christian Blomberg, kommunens bygglovschef.

Kommunen har under flera år arbetat med att utveckla sina tjänster och analyserat vilka behov som finns.
Ett konkret mål som arbetet lett fram till är att göra det lättare för medborgarna att söka bygglov och få svar på frågor som rör det.

– Kommunen vill utveckla både staden och landsbygden och vi vill att de som bor utanför Uppsala stad ska ha lika nära till servicen som stadens invånare, därför åker vi ut med servicen till dem, säger Christian Blomberg.

Bilen besöker tätorter utanför Uppsala och i den åker bygglovshandläggare som kan ge råd och hjälpa till inför en bygglovsansökan.
– Dessutom kan vi se hur det ser ut på plats och ge specifika råd utifrån det.

Bygglovsbilens första tur gjordes till Björklinge och ett 70-tal besökare kom dit.
– Det är vi väldigt nöjda med, det känns som en lyckad start, säger Christian Blomberg.

Bilen kommer att rulla hela hösten, till och med november.
Efter det ska kommunen göra en utvärdering för att se om man ska behålla bygglovsbilen och hur den i så fall kan utvecklas.