Nyheter

”Enorm potential att förändra byggbranschen genom robotik”

Stefan Drakensjö, global marknads- och försäljningschef för General Industry på ABB Robotics & Discrete Automation. Foto: ABB

Med utmaningar inom både rekrytering, säkerhet, miljö och produktivitet lämpar sig byggbranschen för robotautomation. 81 procent av byggföretagen säger att de kommer att börja med robotar inom de närmaste 10 åren, enligt en ny global undersökning från ABB.
– Det finns en enorm potential för oss att förändra byggbranschen genom robotik, säger Stefan Drakensjö, global marknads- och försäljningschef för General Industry på ABB Robotics & Discrete Automation.

Robotautomation erbjuder en stor potential att förbättra produktiviteten, effektiviteten och flexibiliteten inom tillverkningen i hela byggbranschen. Det menar ABB Robotics som driver automation inom byggbranschen. Robotar kan till exempel användas för automation vid tillverkning av modulhus och byggnation av komponenter på fabriker, robotsvetsning och materialhantering på byggarbetsplatser samt robotskapade 3D-printade hus. 

– Robotautomation erbjuder enorm potential för att öka produktivitet, effektivitet och tillverkningsflexibilitet i hela byggbranschen, samtidigt som den hjälper till att hålla jämna steg med utmaningarna med urbanisering och klimatförändringar samt brist på arbetskraft och kompetens, säger Stefan Drakensjö.

Enligt en ny global undersökning som ABB låtit göra svarar 81 procent av byggföretagen att de kommer att införa eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium, medan det idag är enbart en handfull företag som drar nytta av robotteknik. I undersökningen säger 55 procent av byggföretagen att de använder robotar jämfört med 84 procent inom bilindustrin och 79 procent inom tillverkning. 

– Byggsektorn står inför en ”perfekt storm”. Å ena sidan finns det en allt större efterfrågan på bostäder och kommersiella byggnader, å andra sidan ett tryck för att bygga mer hållbart inför en aldrig tidigare skådad global arbetskrafts- och kompetensbrist. För att hjälpa till att hantera dessa utmaningar sa 81 procent av byggföretagen i vår undersökning att de kommer att införa eller öka användningen av robotik och automatisering under de kommande tio åren. Byggbranschen måste förändras, i effektivitet, i hållbarhet och i användningen av arbetskraft. I varje fall ligger svaret i robotautomation.

Stora utmaningar är kopplade till den ökade miljöreglering som branschen står inför. Men robotautomation kan företagen förbättra kvaliteten och minska spillet.  Med automationslösningar och digitala lösningar kan byggföretag slimma sina avfallsplaner i början av projektet genom effektiv byggdesign och smarta byggprocesser.

Robotar kan också göra byggarbetet säkrare, något som ABB menar är nödvändigt i en en bransch som är så pass olycksdrabbad.

– Byggnadsarbetare står för cirka 30 procent av arbetsplatsskadorna, och uppskattningsvis sker 108 000 dödsfall varje år världen över. Arbetsgivarna vill använda sig av robotar för att kunna förbättra hälsa, säkerhet och arbetsnöjdhet för sina anställda. Robotar kan göra byggandet säkrare genom att hantera stora och tunga laster, komma åt farliga utrymmen och möjliggöra nya, säkrare konstruktionsmetoder, menar Stefan Drakensjö.

ABB har redan flera innovationer i drift i världen, som automatiserad tillverkning av takstolar, robotinstallation av hissar och produktion av prefabricerade modulhus. Han lyfter Skanskas robotsvetsningstillämpning som ett aktuellt och framgångsrikt exempel i Sverige. 

– Det här har förbättrat kvaliteten, medarbetarnas produktivitet och säkerhet genom att automatisera tillverkningen på plats av armeringskorgar i stål. Denna lösning har också minskat kostnad och miljöpåverkan vid transport av otympliga färdiga armeringskorgar till byggarbetsplatserna.

ABBs byggbranschundersökning genomfördes i april/maj 2021 och omfattar 1 900 stora och små byggföretag i Europa, USA och Kina.