Nyheter

Enorm skål blir nytt landmärke

Stockholmsporten är namnet på trafikplatsen som ska bli Sveriges största. En möjlig utformning har nu formulerats: En enorm skål med en stor sfär i mitten.

I nordvästra Stockholm kommer E18 att möta Förbifart Stockholm. Trafikplatsen, invid Järvafältet, har fått namnet Stockholmsporten och blir Sveriges största.

Inför utvecklingen av Stockholmsporten har Trafikverket och Stockholms stad arrangerat en konstnärlig gestaltningstävling. Efter att fyra finalister fått delta, presenterades vinnaren under onsdagen.

”Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri”.

Med de hyllningarna inleder juryn sin motivering till varför förslaget Stockholmssfären, med BIG, Grontmij och Spacecape som upphovsmakare, vunnit.

Förslaget innebär en skålformad lösning. I skålen ska Förbifart Stockholm komma upp ur en tunnel och istället, som en landbro, korsa E18. Längs skålen byggs en vall som ska fungera som bullerskydd. På vallen vill man bygga gång- och cykelvägar. Förslaget innehåller också tankar på bostäder och offentliga byggnader i omgivningen, till exempel ett hamam.

— Det är så lätt att skapa barriärer med en trafikplats. Men runt Stockholmsporten ligger stadsdelar som växer och med vårt förslag vill vi binda samman dessa på ett naturligt sätt, säger Veronika Borg, ansvarig landskapsarkitekt och uppdragsledare på Grontmij.

Arrangörerna till gestaltningstävlingen efterlyste också konstnärligt genomtänkta förslag. Stockholmssfären innehåller därför en enorm, reflekterande sfär. Tanken är att den ska bli en symbol för infarten till huvudstaden.

— Vi har tänkt oss att det blir en varmluftsballong. Pinnar ska hålla den på plats och göra så att den inte faller ned på bilarna. Sedan vill vi fästa solceller på den så att den dels ska kunna ge energi till sig själv men också till cirka 200 bostäder, säger Veronika Borg.

Hur ska ni undvika översvämningar och geggiga miljöer i en grop som denna under till exempel vårfloden?

— Marken består av filtrerande morän. Och sedan kommer vi tekniskt att lösa det.

Efter att tävlingen avgjorts ska staden nu tillsätta en organisation för att driva projektet vidare.

— På Grontmij ska vi nu göra trafikanalyser, berättar Veronika Borg.

Veronika Berg berättar att trafikplatsen ska vara klar när Förbifart Stockholm är färdigbyggd, om tidigast åtta år. Det finns inte några officiella summor på hur mycket det kommer att kosta att bygga Stockholmsporten.

Guldförslag

Stockholmsporten är en kommande trafikplats i norra Stockholm.

Här ska Förbifart Stockholm möta E18.

Stockholmssfären är det vinnande förslaget i en gestaltningstävling på hur Stockholmsporten ska utformas. Förslaget har utformats av Grontmij, BIG och Spacecape.