Nyheter

Entreprenör krävde skadestånd för olovlig stridsåtgärd

Senaste konkurserna inom byggbranschen. Foto: Getty images
Foto: Getty Images

Byggbolaget PME i Vellinge hade krävt 3,2 miljoner kronor i olika skadestånd från Byggnads för olovlig stridsåtgärd, men Arbetsdomstolen fastställer i en dom sitt tidigare friande av facket.

Byggnads fick sex kunder till PME att häva sina kontrakt genom att berätta om regelstridiga villkor hos PME:s underentreprenörer.

Regionerna i Skåne och Mälardalen skickade i februari 2020 brev till PME:s kunder med begäran eller uppmaning att dessa skulle häva sina entreprenadkontrakt med PME.

Bolaget framför i sitt yrkande att stridsåtgärderna, i form av hävda avtal, orsakat PME förluster och att Byggnadsarbetareförbundet och regionerna därför är skyldiga att betala ekonomiskt skadestånd. Byggnads har hela tiden bestritt bolagets yrkanden och nekar till att de skulle ha vidtagit och medverkat till olovlig stridsåtgärd.

PME väckte talan mot Byggnads vid Arbetsdomstolen, men deras yrkanden avslogs i en dom i juni 2020. I en mellandom från september 2021 fastställde Arbetsdomstolen att Svenska Byggnadsarbetareförbundets, Byggnads Skånes och Byggnads Mälardalens åtgärder inte har utgjort olovliga stridsåtgärder.

Den nya domstolsprövningen har skett på begäran av det bolag som övertog PME:s talan i tvisten strax innan det gick i konkurs i september i år.

Domen innebär att bolaget ska betala 950 000 kronor för Byggnads rättegångskostnader.

Nyhetsbyrån Sirén/Byggvärlden