Nyheter

Entreprenörerna som bygger mest

Vilka toppar listan i ditt län?

Sverige Bygger för fullt – och här är toppen, de mest aktiva aktörerna länsvis för byggnader.  
Statistiken är ett samarbete mellan tidningen Byggvärlden och Sverige Bygger.
– Det vi vill göra är att komma närmare tidningens läsare och fokusera på en mer lokal nivå, säger Peter Åhs, marknadschef på Sverige Bygger.

Under 2018 kommer Byggvärlden utöka samarbetet med Sverige Bygger och lägga fokus på mer lokal statistik och ranking.
– Vi ser det här som mycket intressant läsning att bjuda våra läsare på. Topplistor tillhör nästan alltid vårt mest lästa material. Det känns roligt att uppmärksamma de lokala byggarna ute i landet, som sällan hamnar på listorna men som verkligen bidrar till samhällsnyttan, säger Susanne Bengtsson, chefredaktör på Byggvärlden.

Denna gång rankar vi byggentreprenörer som byggt projekt där alla kategorier av byggnader ingår (ej rena anläggningsprojekt) de senaste 24 månaderna, det vill säga byggstarter under 2016 och 2017.

I byggnader är alla kategorier av husbyggnader med, från bostäder till kontor, hotell, skolor, sjukhus, affärslokaler etc. Såväl nybyggnation som ROT-projekt är med.
Det är projektets läge rankingen utgår från och vi rankar utifrån antal projekt även om vi samtidigt redovisar en uppskattad projektvolym i Mkr.

– Vi rankar utifrån antal projekt eftersom vi inte vill att en stor aktör med bara ett eller ett fåtal jätteprojekt ska toppa utifrån Mkr, vi vill ge en bild av vilka aktörer som är mest aktiva på marknaden.

Byggvärlden kommer regelbundet att presentera statistik från Sverige Bygger.
Det kommer att handla om länsvis ranking av olika aktörer, till exempel byggherrar, konsulter, byggentreprenörer och underentreprenörer – utifrån byggstartade byggprojekt där projektets läge styr.

– Ofta är topplistor och statistik på en rikstäckande nivå och mer eller mindre samma aktörer är med på listorna och i statistiken. Det vi vill göra med det nya samarbetet är att komma närmare tidningens läsare och fokusera på en mer lokal nivå, säger Peter Åhs.

Eftersom de stora rikstäckande aktörerna även finns lokalt kommer deras lokala arbetsställen/kontor fortsatt att synas även i de lokala listorna, men vi kommer även att se andra, mellanstora aktörer som är stora lokalt.

– Sverige Bygger är Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera projektmarknaden. Vi vill med samarbetet med Byggvärlden visa även mindre och mellanstora företag att de har anledning att ha koll på sin marknads byggprojekt och aktörer. Majoriteten av de större aktörerna använder redan våra tjänster och jämfört med mindre- och mellanstora aktörerna har de då ett försprång på marknaden”, avslutar Peter Åhs.