Nyheter

Eon och Ica startar grönt riskkapitalbolag

Sju företag och organisationer satsar 140 miljoner i ett nytt riskkapitalbolag med miljöfokus. <br> — Bolag som bygger miljösmarta hus eller utvecklar teknik som sparar energi kan få riskkapital av oss, säger Eons vd Håkan Buskhe.

Eon är bara ett av flera bolag som står bakom den gröna riskkapitalsatsningen som går under bolagsnamnet Ekonord. Sammanlagt ska 140 miljoner satsas som ett första steg. Eon står för 20 miljoner kronor. Resten av pengarna kommer från LRF, Ica, Sveaskog Sjätte Ap-fonden, Milko, Länsförsäkringar Norrbotten och Västernorrland.

Första steget i satsningen är dagens styrelsemöte där företrädare för bolagen ska ingå. Efter att styrelsen bildats startas arbetet med att kartlägga vilka bolag som kan bli aktuella för investering. Kriteriet är att bolagen ska vara en ”grön” näring, vara onoterade, men ha en etablerad verksamhet i gång som de vill utveckla.

— Det är också viktigt att bolagen utvecklar produkter som ligger högt upp i värdekedjan. Vi kommer inte att gå in i bolag som åker runt och gjuter betong i vindkraftfundament om de inte har en väldigt speciell och ny teknik för att göra detta, säger Håkan Buskhe till MiljöRapporten, som är ett nyhetsbrev från Byggvärlden.

Håkan Buskhe säger att förnybar energi och teknik som rör bostadsbyggande är intressant.
— Vi skulle också kunna investera i bolag av typen Vertical wind som utvecklat en ny typ av vindkraftverk, säger han.

Ekonord kommer huvudsakligen att satsa på bolag i Norrland.
— Det finns ett stort behov av kapital inom flera ”gröna” bolag, säger Håkan Buskhe.