Nyheter

”Erfarenheten borde ge mig en högre lön”

Platschef Fredrik Bergström basar över ett skolbygge på 210 miljoner kronor. Han har 36 000 kronor i månadslön. ”Det är lite lågt”, säger han.

Fredrik Bergström jobbar på NCC och leder bygget av nya Raketskolan i Kiruna. Som mest kommer han att ha ungefär 70 underställda i projektet, i form av yrkesarbetare, arbetsledare, utsättare och underentreprenörer. Med tanke på projektets storlek tycker han att hans lön är för låg. – Jag tycker att jag har så pass mycket erfarenhet och ansvar att jag borde ha högre lön, säger han. Fredrik Bergströms grundlön ligger på 36 000 kronor i månaden efter 2010 års lönerevision. Dessutom har han ett bonustillägg som baseras på ekonomiskt resultat. Förra året gav det honom ett lönetillägg på cirka 2 000 kronor i månaden. Fredrik Bergström tycker att platschefers arbete borde belönas högre, med tanke på det stora ansvar platscheferna har för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Och han anser att komplexa och stora byggprojekt borde ge mer i platschefernas lönekuvert. – Ju större och mer komplicerat projektet är desto mer märkbart blir ansvaret. Det blir mer folk inblandat och riskerna ökar, säger han. Fredrik Bergström är 39 år och har jobbat som platschef sedan 2005. Han började som snickare i byggbranschen 1990 och skolade om sig till arbetsledare 1999. Han trivs med jobbet som platschef och gillar att se projekt växa från tanke till färdig byggnad. – Dessutom tycker jag att det är roligt att se när kollegor utvecklas på arbetet, säger han.