Nyheter

Ericssons förra vd i topphemligt miljöprojekt

Konsultbyrån Näringslivets EU-byrå AB har ansökt om 115 miljoner kronor för att tillverka ett nytt solenergisystem i Sverige. Miljörapporten kan avslöja vem som står bakom ansöka.

Det är Ericssons förre vd Sven-Christer Nilsson som nu ger sig in på miljöteknik.

Varför står Näringslivets EU-byrå som sökande företag i en ansökan som rör företaget Ripasso Energi AB som ägs av Sven-Christer Nilsson och Hans Hansson, vd på Scania Bussar?
— Skälet är att bolaget inte ville synas i nuläget, säger Anna Baraniak på Näringslivets EU-byrå AB som står som sökande.

I ansökan om pengar hos Energi­myndigheten framgår vad de vill göra med de 115 miljonerna:

”Ripasso Concentrated Solar Power(CSP) är en teknik med omfattande exportpotential för utvinning av solenergi som vida överstiger tidigare teknikers krav på verkningsgrad, modularitet, vattenförbrukning och landareal.

Ripasso vill nu demonstrera systemet i full skala, samt starta produktion i Sverige. Detta kommer att ge tillväxt, nyanställningar och bevarad kompetens, och göra Sverige världsledande inom området Concentrated Solar Power.”

Tekniken bygger på att en stor spegel samlar in solljus, solljuset driver en sterlingmotor som i sin tur driver en generator som producerar el. Tillverkningen ska ske i Sverige med export till länder med mycket sol.

— Pengarna ska användas till att få igång en industriell tillverkning av Kockums sterlingmotor som idag används i ubåtar och bara tillverkas i enstaka exemplar, säger Hans Hansson, som är ansvarig för den industriella delen, till Miljörapporten.

Ripasso Energi AB har redan tecknat ett avtal som ger dem ensamrätt att tillverka Kockums sterlingmotor för civilt bruk.
— Det är en stor motor som är väldigt bra — Kockum är en av de bästa i världen på sterlingmotorer, säger han.

Tillverkningen ska ske i Sibbhultsverken i Skåne, ett stort industriområde där Scania förut hade produktion av växellådor.
— Det var jag som lade ner tillverkningen och därför visste jag om att det fanns ledig produktionskapacitet. De kan sätta igång inom ett halvår, säger Hans Hansson.

Och satsningen skapar nya jobb.
— När vi kommer upp i full fart kan det röra sig om några hundra jobb, säger Hans Hansson.

Enligt Hans Hansson behövs ett antal hundra miljoner för att komma igång med produktion.
— Vi förhandlar med två aktörer som redan sagt ja till att gå in med pengar. Vi har också flera kunder som väntar, säger han.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning