Nyheter

Ersätter Björn Anderson som generaldirektör

Regeringen har utsett Birgitta Böhlin till vikarierande generaldirektör för myndigheten.
Regeringen har samtidigt beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att analysera hur Statens fastighetsverk arbetar med att skapa en god förvaltningskultur.

Med anledning av den senaste tidens händelser ger regeringen i uppdrag åt Statskontoret att kartlägga brister och föreslå en handlingsplan för vilka åtgärder Statens fastighetsverk bör vidta för att skapa en god förvaltningskultur. Uppdraget ska redovisas den 29 september 2017.

– Regeringen fortsätter arbetet med att säkerställa att Statens fastighetsverk får ett återupprättat förtroende och blir en myndighet med god förvaltningskultur, säger ansvarig minister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

Björn Anderson, tidigare generaldirektör som är föremål för en brottsutredning efter en korruptionshärva inom myndigheten, får lämna verket. Han ersätts tillfälligt av Birgitta Böhlin.

Birgitta har tidigare bland annat varit vd på Samhall, generaldirektör och chef vid Försvarets Materielverk och sjukhusdirektör vid Huddinge sjukhus. Hon är i dag bland annat styrelseordförande i Försäkringskassan och i det statliga bolaget Almi. Birgitta tillträder befattningen som vikarierande generaldirektör den 18 april 2017. Anställningen är tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör anställs.

– Genom denna utnämning stärker vi ledningen för Statens fastighetsverk, säger Per Bolund. Nuvarande vikarierande gd Marja-Lena Pilvesmaa har gjort ett mycket bra arbete under den här tiden och kommer återgå till sin ordinarie roll som administrativ chef.