Nyheter

Etablerar bostäder för flyktingar

Det är moduler av den här typen som etablerats i Farsta och Åkersberga. Foto: Ramirent Temporary Space.

Stockholm stad kommer inom kort att ansöka om bygglov för cirka 1 200 tillfälliga boenden för flyktingar.

Ramirent är ett av företagen som redan nu fått i uppdrag att etablera bostäder för flyktingar i Stockholmsområdet.

–  Trenden går mot att fler och fler inser fördelarna med att hyra i stället för att bygga. Det är definitivt en växande marknad, säger Mikael Salenstedt, chef för Ramirent Temporary Space.

Ramirent Temporary Space harfått i uppdrag att etablera bostäder för flyktingar på två platser i Stockholm, Farsta och Åkersberga. Det handlar om totalt 150 rum, samt matsal och utrymmen för personal.

Lokalerna hyrs av kommunerna och på ena stället blir det två bostadshus med totalt 88 rum, och på det andra stället två hus med 60 rum. De är tillfälliga lokaler, men som går under samma regelverk som vanliga bostäder.

– Normalt används de som hotell eller bostäder vid långa anläggningsprojekt, där de som ska bo där har höga krav, säger Mikael Salenstedt.

I mars lämnades lokalerna över till kund.

Det nya varumärket Temporary Space lanserades i höstas, för att förtydliga mot marknaden att Ramirent även har olika lösningar för tillfälliga lokaler.

– Efterfrågan är stor och det handlar om allt från moduler för kontor, förskolor och skolor till bostäder för asylsökande. Kunderna är både kommuner och företag, och jag tror att fler har insett fördelarna med att hyra i stället för att bygga.

Dessutom har modulerna utvecklats en hel del sedan de lanserades.

– I dag kan man jämföra dem med permanenta lokaler och bostäder. Modulerna har exempelvis jämförbara energivärden och arbetsmiljö som permanenta hus.

Klarar ni av att möta den efterfrågan som finns i dag?

– Vi uttalar oss inte om vilken ledig kapacitet vi har, det man kan säga är att marknadsläget för alla typer av modulbyggnader är väldigt bra just nu och vi jobbar nära både kunder och leverantörer för att tillgodose de behov som finns.

Det finns ingen risk att det blir brist på moduler framöver?

– Det är svårt att uttala sig om hur det kommer att se ut i framtiden.