Nyheter

Etik-Kompassen visar vägen

En kompass ska hjälpa NCC:s medarbetare att välja färdriktning i etiska frågor. ”Med det här verktyget ska det bli lätt att göra rätt”, säger Håkan Broman, chefsjurist på NCC, som varit med och utvecklat etikkompassen.

Kompassen är namnet på ett internt verktyg som lanserats under våren och som ska hjälpa NCC:s medarbetare att leva i enlighet med uppförandekoden. Verktyget, som finns tillgängligt på intranätet, innehåller riktlinjer och ger svar på frågor som rör exempelvis representation, gåvor, kundkontakter, leverantörskontakter och var gränsen egentligen går.

– Man kan lätt hamna i olika situationer där det är viktigt att fatta rätt beslut. Uppförandekoderna är ofta ganska vagt formulerade och därför har vi valt att förtydliga dem. Kompassen är vårt verktyg som underlättar vägvalet, säger Håkan Broman.

Kompassen innehåller också helt nya funktioner. En Ask me-funktion för rådgivning samt en Tell me-funktion för rapportering av misstanke om oegentligheter.

Dessutom har man utbildat ett 40-tal navigatörer i hela landet. Dessa personer har utbildats i uppförandekoden och ska fungera som rådgivare och stödpersoner ute på arbetsplatserna och ska finnas till hands när någon vill bolla funderingar. Steget mellan ledning och organisation kan ibland kännas stort. Därför tror vi att det kan vara lättare att vända sig till en navigatör än till en chef. 

Varför har ni tagit fram den här kompassen? Har NCC problem med etiken?

– Vi vill förbättra oss på alla områden – även på det affärsetiska. Etiken ifrågasätts ofta i byggbranschen och vi vill vara en föregångare och gå i bräschen för en sundare bransch.

Kompassen är ett sätt att jobba proaktivt med de affärsetiska frågorna. Alla 18 000 medarbetare kommer så småningom att utbildas i kompassfrågor.

– Vi vill bidra till en bättre människosyn och tycker det är justare att hjälpa medarbetarna att göra rätt från början istället för att skälla efteråt när de gjort fel.

Susanne Bengtsson
[email protected]