Nyheter

”ETIM är av fundamental betydelse”

Halvard Gavelstad, vd i Norsk Byggtjeneste.

– Standardisering av varuinformationen, logistikinformationen och produkternas egenskaper är av central betydelse för digitaliseringen. Då har ETIM en central roll.


Det säger Halvard Gavelstad, vd i Norsk Byggtjeneste, till Byggvärlden.

Produktdatabasen som innehåller information om alla byggprodukter inklusive klassificering och beskrivning av egenskaper enligt ETIM blir därför av fundamental betydelse för digitaliseringen, anger Gavelstad.

I Norge är det Norsk Byggtjeneste som svarar för driften av den viktiga produktdatabasen för byggprodukter som i Norge heter Norsk Byggevarebase (NOBB). I Norge, Sverige och Finland har byggbranschen var sin databas. Detsamma gäller VVS-branschen och elbranschen.

I vart och ett av länderna finns en nationell organisation. De heter ETIM Norge, ETIM Sverige och ETIM Finland och i dessa organisationer samarbetar byggbranschen, VVS-branschen och elbranschen om att beskriva produkternas egenskaper.

När byggbranschen nu ska digitaliseras så får ETIM stor betydelse eftersom byggbranschen, VVS-branschen och elbranschen tillsammans svarar för så gott som alla produkter som behövs för byggverksamheten i landet.

Men det är ETIM i Norden och Nederländerna som tagit initiativet till att ETIM ska utvecklas även för byggbranschen.

I många andra länder används ETIM bara för elbranschen. I tunga länder som Tyskland och Storbritannien används inte ETIM i byggbranschen. Detta borde ge Norden ett försprång vid vid digitaliseringen, menar flera experter.

När alla aktörer använder ETIM så blir det betydligt enklare att etablera en sömlös digital kommunikation i alla led från konstruktion till fastighetsdrift.

2016 startade byggbranschen i Norge, Sverige och Finland ett samarbete för att införa ETIM i de tre länderna. VVS-branschen och elbranschen hade redan tidigare beslutat startat samverkan för att införa ETIM.

ETIM utvecklades ursprungligen för elbranschen i Nederländerna på 1990-talet men det är nu under detta decennium som utvecklingen verkligen tagit fart.

Idag finns ETIM International med 18 medlemsländer, de flesta i Europa.