Nyheter

”Etnisk diskriminering känsligare än jämställdhet”

Byggcheferna bjöd in till seminarium om etnisk diskriminering i samhällsbyggnadsbranschen. Foto: Getty Images

Konkreta mål, utvidgade rekryteringskanaler och bättre utbildning för både chefer och medarbetare. Det är några av lösningarna för att komma till rätta med etnisk diskriminering i samhällsbyggnadsbranschen.

Byggchefernas huvudfråga i Almedalen 2021 har handlat om rasism inom samhällsbyggnadssektorn.

– Vår bransch är fantastisk på många sätt. Men i den här frågan är det dags att steppa upp, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.

På ett digitalt seminarium diskuterade representanter för olika branschaktörer hur man ska komma till rätta med rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering.

–När det gäller könsdiskriminering har vår bransch lyckats gå från låg till hög medvetenhet om värdet i ökad jämställdhet. Samma resa behöver vi göra inom etnisk diskriminering. Det här är ett ämne vi inte riktigt pratar om, det är känsligare än att prata om jämställdhet, det blir lätt politiskt, säger Kajsa Hessel. 

Hon konstaterar samtidigt att det finns ett stort engagemang samtidigt som signalerna är motstridiga beroende på vem man frågar, vilket syns i en undersökning om etnisk diskriminering som Byggcheferna låtit göra bland sina medlemmar och som kommer att presenteras i en kommande rapport.

– Vi behöver få upp frågan på bordet. Etnisk diskriminering är kanske vår branschs största problem just nu?

Charlotte Thelm, Divisionschef och ordförande i NCC:s mångfaldskommitté, konstaterar att ledarskapet är en avgörande faktor.

– Vi har lyckats bra högt upp – men inte lika bra längre ut – i organisationen. Det här är en ledarskapsfråga. 

Något som försvårar arbetet är möjligheten att mäta utvecklingen.

– Vi ingenjörer vill ha fakta att luta oss mot. Det är svårt att mäta just etnisk diskriminering eftersom man lätt hamnar i den personliga integritetszonen när grunden är för liten, menar Charlotte Thelm.

Salem Yohannes, utbildare, Vidga normen Länsstyrelsen i Stockholm, håller med om att det är viktigt att mäta och analysera arbetet för att kunna åtgärda och komma framåt.

– Det är viktigt att agera utifrån ett kunskapsläge och inte från ett känsloläge. 

Charlotte Thelm tror också att företagen behöver se över sina rekryteringskanaler.

– Jag tror vi använder för smala och felaktiga kanaler när vi letar efter kompetens. 

Utbildning är något annat som paneldeltagarna lyfte på seminariet.

– Precis som vi jobbar med kravställning och uppföljning behöver vi jobba med utbildning på alla nivåer, både för chefer och medarbetare. Vi behöver verktyg för att våga säga ifrån. Vi behöver också bli bekväma i att diskutera etnisk diskriminering. När det gäller jämställdhet har Trafikverket kommit en bit och vi har hittat verktyg. Men jämställdhetsfrågan är inte lika känslig, säger Ann-Sofie Atterbrand, Verksamhetsstyrningschef, Trafikverket.