Nyheter

”Ett 50-tal entreprenader ska upphandlas”

21 kilometer trafiklösning, varav 18 kilometer i tunnel, till en kostnad av 27,6 miljarder kronor. Förbifart Stockholm blir ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. En 21 kilometer vägsträcka ska binda samman de norra och södra länsdelarna.

Stockholm växer med 20 000 invånare per år (35-40 000 de senaste åren), men infrastrukturen har inte hängt med i samma tempo. 

Vi växer med ett Göteborg på 20 år, och år 2030 förväntas 2,4 miljoner bo i Stockholm, säger Louise Melander, kommunikationschef  Förbifart Stockholm. 

Syftet med Förbifart Stockholm är att avlasta Essingeleden, som byggdes på 1960-talet, och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Vi har ett känsligt trafiksystem i Stockholm och detta skapar en jobbig vardag för alla stockholmare.  Marginalerna är så små att ett brunnslock som ligger lite snett kan skapa kaos i morgonrusningen.

Diskussioner om en förbifart väster om Stockholm har diskuterats under många år men 2001 presenterade Vägverket en förstudie, 2006 förordar dåvarande Vägverket alternativet ”Förbifart Stockholm” och 2009 gav regeringen tillåtlighet till projektet. Beslutet har överklagats och ett antal miljödomar pågår fortfarande. Det senaste åren har röster höjts mot utbyggnad av motorvägar i Stockholm och allt fler vill se en utbyggd kollektivtrafik istället. 

Vi har samarbetat med bland andra SL i det här projektet, och det har visat sig att det inte finns underlag för spårtrafik på den här sträckan, säger Louise Melander.

Hösten 2013 räknar man med att sätta spaden i backen. Projekteringen är redan igång.

Upphandlingen börjar så fort vi fått alla tillstånd. Vi kommer att vända oss till den internationella marknaden eftersom den svenska inte räcker till. Vi räknar med att det blir ett 50-tal entreprenader.

 

 
Förbifart Stockholm

Vad: En drygt 21 km lång ny väg varav drygt 18 km i tunnel. Anslutningar till ytvägnätet via sex trafikplatser. Restiden för hela sträckan beräknas till knappt 15 minuter. 
Vem: Trafikverket bygger ny väg och ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Görs i nära samarbete med bland annat fem direkt berörda kommuner och SL.
Varför: Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.
Byggstart: Hösten 2013.
Byggtid: 8-10 år. 
Budget: 27,6 miljarder kr (2009 års prisnivå).
Finansiering: ca 80% via trängselskatt och ca 20% från staten. Ingen trängselskatt planeras på Förbifart Stockholm.

Källa: Trafikverket