Nyheter

Ett avtal saknas för <br/> Östersjö-ledning

Tyskland gav idag sitt godkännande för att starta bygget av den 122 mil långa gasledningen i Östersjön. Nu saknas bara ett avtal för att bygget ska starta.

Tyska maritima myndigheten BSH gav idag företaget Nord Stream tillstånd att bygga den omtvistade gasledningen genom den tyska ekonomiska zonen i Östersjön. Därmed har fyra länder givit fullt tillstånd till bygget, Tyskland, Danmark, Sverige och Ryssland. Ännu saknas ett slutgiltigt tillstånd från Finland.

Det tyska tillståndet gäller dragningen av rörledningarna på en sträcka av 50 km fram till mottagningsanläggningen för gasen i Lubmin nära staden Greifswald.

Så snart alla tillstånd är klara räknar Nord Stream med att börja lägga ut rörledningen under våren 2010. Ledningen svetsas ihop av 24 meter långa rör ombord på ett specialfartyg, som förflyttar sig 24 meter för varje sektion som sänks ner i havet. Tre kilometer ledning per dag kan ett sådant fartyg lägga.

2011 ska en första ledning mellan ryska Vyborg och tyska Lubmin vara klar, med en årskapacitet av 27,5 miljarder kubikmeter per år. 2012 ska en parallell ledning vara klar och då fördubblas kapaciteten.

Gasen levereras av ryska gasjätten Gazprom, som äger 51 procent av bolaget Nord Stream. Tyska BASF/Wintershall och Eon äger 20 procent vardera, och nederländska Gasunie är 9 procent.

Gazprom har tecknat avtal med Tyskland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Storbritannien om gasleveranser.

Med ledningen på Östersjöns botten slipper Ryssland beroendet av rörledningar som går igenom andra länders territorier. Konflikter med grannlandet Ukraina har vid flera tillfällen lett till störningar i gasleveranserna till Västueropa.