Nyheter

Ett helt nytt Slussen byggs

Det finns en bred uppslutning kring förslaget ”Nya Slussen”. Det innebär att Slussen i Stockholm kommer att rivas och ersättas med en helt ny lösning.

Det är Dagens Nyheter som skriver att det nu finns en klar majoritet för att bygga nytt vid Slussen.

Stadsbyggnadsrådet Mikael Söderlund (m) vill se spjutspetsarkitektur.

-Jag hoppas att framtidens Slussen ska sticka ut på ett tydligare sätt, säger Mikael Söderlund till DN.

Slussen är en viktig knutpunkt för både bil- och kollektivtrafik i Stockholm.

Nya Slussen blir ett gigantiskt byggprojekt under lång tid. Ny detaljplan kan antas av fullmäktige 2010.

Intill Slussen planerar Peab att bygga ett nytt hotell. Bolaget slutförhandlar med två hotellkedjor om vem som ska stå för driften.