Nyheter

Ett jättebygge för miniforskningen

Lunds universitet hoppas på att bygga världens bästa synkrotronljuskälla. Vad det är? En enorm ring för undersökningar av atomstrukturer, såklart.

Det är laboratoriet Max-lab vid Lunds universitet som fått klartecken av regeringen att bygga synkrotronljusanläggning med namnet Max IV. Byggnaden blir en enorm ring med en diameter på 160 meter. I ringen ska magneter driva upp elektroner så att det utvecklas ljus med olika våglängder. Ur detta kan forskare undersöka atomstrukturer i olika föremål.

— Vi kan undersöka allt från mediciner till betong. Vad gäller betong kan vi till exempel titta på eventuella sprickbildningar och atomstrukturen. Vi kan också bestämma hur gammalt någonting är. Wasaskeppet åldersbestämdes här, säger Mikael Eriksson, professor i acceleratorfysik och driftansvarig för Max-labs existerande synkrotronljusanläggningar.

Max-lab har sedan tidigare tre synkrotronljusanläggningar i bruk men den nya Max IV blir den klart största. I och med regeringens klartecken går nu planerandet in i en ny fas.

— Nu ska en förhandlare utses av regeringen. Den personen ska bland annat vända sig till Vetenskapsrådet och olika fonder för att se hur projektet kan finansieras, säger Mats Eriksson.

Investeringen för Max IV beräknas bli 1,6 miljarder kronor. Det inkluderar bland annat alla instrument och acceleratorer. Till detta beräknas själva byggnaden kräva en investering på ytterligare cirka 1 miljard kronor. Om allt går enligt planerna kan Max IV stå klar 2014.

Fakta / Jätteringen Max ska stå färdig 2014

Namn: Synkrotron-
ljusanläggningen Max IV.

Byggherre: ej klart.

Konstruktörer: ej klart.

Arkitekt:Sweco.

Kostnad:cirka 2,6 miljarder.

Byggstart:2010.

Klart:2014.