Nyheter

”Ett mer lönsamt Peab”

Peab har presenterat sin delårsrapport för januari till september i år.

– Genom åtgärdsprogrammet har vi lagt grunden för en effektivare verksamhet och ett mer lönsamt Peab. Vi ser resultateffekter enligt plan i vår produktion, såväl vad gäller sänkta omkostnader som ökad intjäning. Med stabila marknadsförutsättningar i botten fortsätter vi att arbeta med ökat kundfokus på den lokala marknaden, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, i ett pressmeddelande.

Siffror från delårsrapporten:
• Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164)
• Operativt rörelseresultat uppgick till 1 292 Mkr (36). Föregående års rörelseresultat belastades med engångskostnader om 920 Mkr
• Starkt förbättrad operativ rörelsemarginal till 4,1 procent (0,1)
• Resultat per aktie uppgick till 2,92 kr (-0,24)
• Orderingången under perioden uppgick till 24 232 Mkr (26 947)
• Orderstocken uppgick till 27 547 Mkr (30 515)
• Positivt kassaflöde före finansiering om 1 118 Mkr (-494)