Cementa

”Ett nödvändigt beslut”

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, om cementkrisen i landet och om konsekvenserna vid ett stopp för Cementa i Slite.
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong. Foto: Svensk Betong.

I dag kom beskedet att mark- och miljödomstolen beviljar Cementa ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite på Gotland.
Ett nödvändigt beslut enligt branschen, men de efterfrågar också en långsiktig råvaruförsörjning.

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong:
– Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland är positivt för landet. För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement så att vi kan producera betong för att kunna fortsätta utveckla Sverige för en växande befolkning, möjliggöra klimatomställningen och inte minst för att säkerställa vårt svenska samhällsskydd i en otrygg omvärld.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen:
– Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong. Bygg- och anläggningsbranschen kommer att följa den fortsatta juridiska processen. Byggföretagens uppgift är att lyfta fram betydelsen av kalkbrytningen i Slite för hela samhällsbygget.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna:
– Dagens besked är helt nödvändigt, det innebär att cementförsörjningen och jobben tryggas under de fyra år som tillståndet omfattar. Detta innebär en stabil cementförsörjning kommande år. Samtidigt är det viktigt med långsiktiga förhållanden. Konkurrensen är stenhård, det behövs längre planeringshorisonter för att säkra jobben och för att kunna investera och satsa på den gröna omställningen.

David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen:
– Mark- och miljödomstolen har fattat ett svårt men nödvändigt beslut. Det är den första positiva nyheten på länge för bostadsbyggandet. Om Sverige på allvar ska vara ledande i den gröna omställningen behöver vi produktion i landet. Det är enbart så vi kan ställa höga krav på produkterna och utveckla hållbarare alternativ.