Nyheter

Ett okänt miljardprojekt

En utbyggnad av Tvärbanan både österut och norrut med två nya fordonsdepåer, tunnlar och broar. Stockholms okända jätteprojekt ska knyta samman fyra kommuner och väntas ge sysselsättning för tusen byggare. Kostnad: över 10 miljarder kronor.

— Det ligger miljömässigt rätt i tiden att göra den här satsningen på kollektivtrafiken. Och det finns en politisk enighet om att påbörja utbyggnaden av Tvärbanan, säger Kurt Seliberg, chef för projekt Tvärbanan.

Bara de första två etapperna av utbyggnaden är en investering på över 10 miljarder kronor. Men Kurt Seliberg tar ansvarsbördan med jämnmod. Han var med redan när Tvärbanans första del byggdes mellan Alvik och Hammarby Sjöstad, som en del av det så kallade Dennispaketet i Stockholm.

Det krigades en del om projektet innan byggstart. Men när spårbanan stod klar, och snabbt blev en smärre succé, tystnade kritikerna.
— Prognosen för hur många resenärer Tvärbanan skulle få var väldigt lågt ställda, 10 000-15 000 resenärer per dygn. Nu är vi uppe i över 40 000 per dygn, säger Kurt Seliberg.
Med utbyggnaden av Kistabanan väntas antalet resenärer stiga till uppemot 150 000 resande per dygn.

Kunskapen från byggprojekt Tvärbanan, som stod klart 2000, har Kurt Seliberg tagit med sig in i det nya projektet.
— Det är så lätt att hamna på sidospår i projekt av den här storleken, fastna i evighetslånga diskussioner om projektplaner och administrativa rutiner. Vi försöker vara väldigt målinriktade och satte tidigt fokus på vad som är vårt huvudspår, säger Kurt Seliberg.

Teambuilding är en viktig del i stora projekt, något som projektgruppen tagit fasta på redan på ett tidigt stadium.
— Vi har hållit seminarier med alla inblandade för att samla deras idéer och synpunkter, och för att se till att vi är inne på samma spår, säger Tomas Bergstedt, administrativ chef för projekt Tvärbanan.

Samtidigt förs intensiva förhandlingar mellan projektgruppens arbetsgivare Stockholms Lokaltrafik (SL) å ena sidan och politikerna inom Stockholms stad, Sundbyberg, Solna och Nacka å andra sidan. Många intressen ska vägas och mätas, finansieringen ska fördelas mellan SL, de fyra berörda kommunerna och staten.

Statligt stöd är en förutsättning för att miljardsatsningen ska kunna bli verklighet. Tvärbanans utbyggnad finns också med som ett prioriterat projekt i regeringens infrastruktursatsningar.

— Det är lite oortodoxt att sätta igång med arbetet så tidigt, redan innan vi har fått besked om statsbidrag. Men vi vet att det finns en bred politisk enighet för utbyggnaden av Tvärbanan, även på regeringsnivå, säger Hans-Erik Malmros (m), landstingsrådssekreterare i Stockholm och SL:s styrelseordförandes närmaste man.

Enigheten synes också total om att nu är den bästa tiden att dra igång ett så omfattande anläggningsprojekt.
— Lågkonjunkturen gör att trycket lättar på anläggningsbranschen. Antalet satsningar kommer att minska vilket borde leda till att priserna sjunker, säger Kurt Seliberg.

Hur många byggjobbare som väntas få sysselsättning i de olika projektdelarna är svårt att beräkna exakt, men Tomas Bergstedt uppskattar det till omkring 1 000 personer.

Redan nu har detaljprojektering påbörjats för den första etappen av Tvärbanan – banan till Solna. I april hoppas projektgruppen att en entreprenör ska finnas klar för denna del.

Den komplicerade sträckan mellan Lugnet och Slussen ska utredas vidare och förhandling pågår mellan politikerna om vilken lösning som ska väljas.
— Förhoppningen är att vi ska kunna få besked om vilken lösning politikerna föredrar vid årsskiftet, säger Kurt Seliberg.

Fakta / Tvärbanan

Tvärbanan som är i trafik i dag är en cirka 11 kilometer lång snabbspårvägsom sträcker sig mellan Sickla udde i Hammarby Sjöstad och Alvik.

Banan binder sammanpendeltågs- och tunnelbanenätet i området på tvären.

Sträckan, som togs i trafik i etapper från januari 2000 till augusti 2002, har 17 stationer.

Tvärbanan byggdes som en del av det så kallade Dennispaketet, byggprojektet påbörjades 1996.

Projekt Tvärbanans utbyggnad

Byggherre projekt Tvärbanans utbyggnad: AB Stockholms Lokaltrafik (SL).

Utbyggnad av Tvärbana Alvik — Solna station

Ny snabbspårdel Alvik — Solna station. Inklusive broar över bland annat Ulvsundaviken, Bällstaån och Mälarbanan samt en tunnel under Traneberg: 3 miljarder kronor.
Fordonsdepå i två plan vid Ulvsunda: 1,5 miljarder kronor.
Ny fordonspark:0,7 miljarder kronor.
= Total kostnad: 5,2 miljarder kronor.

Entreprenadform för anläggningsentreprenaderna: Samverkansentreprenad.
Planerad byggstart:2009.
Planerad trafikstart: Sommaren 2013.

Läs mer om Tvärbana Solna på SL:s hemsida

Modernisering av Saltsjöbanan

Modernisering av el- och signalsystem. Ombyggnad av stationerna för anpassning till en ny fordonspark med lägre golv. Två nya mötesspår vid Igelboda och Östervik.
Kostnad för banan:Cirka 1 miljard kronor.
Fordonsdepå vid Igelboda, som ska ersätta den nuvarande vid Neglinge: 0,6 miljarder kronor.
Ny fordonspark: 0,7 miljarder kronor.
Total kostnad:Cirka 2,3 miljarder kronor

Planerad byggstart:2010
Planerad trafikstart:2014

Läs mer om moderniseringen av Salstjöbanan på SL:s hemsida

Förstudie av Tvärbana Lugnet — Slussen, Danvikslösen

Enligt ursprungsförslaget skulle en ny bana ersätta nuvarande Saltsjöbanan mellan Lugnet och Slussen. Med bland annat en komplicerad tunnel från Varvsbranten in till Katarinagaraget där den skulle angöra den södra delen av tunnelbaneperrongerna vid Slussen.

På grund av att investeringskostnaderna för detta förslag ökat kraftigt har under hösten en förnyad utredning gjorts för att identifiera kostnadseffektivare lösningar. I samtliga utbyggnadsalternativ finns en ny bro med segelfri höjd över Danvikskanalen. För delen från Danvikstull in till Slussen finns olika förslag.

Beräknad kostnad: Cirka 2-3 miljarder kronor beroende på vilket alternativ som väljs.
Planerad trafikstart: 2014.

Läs mer på Danvikslösens hemsida

Anpassning av Tvärbanan Alvik — Hammarby Sjöstad

Vändspår vid Alviks strand, Årstaberg och Mårtensdal. Ny trafikledningscentral. Nytt signal- och telesystem.
Beräknad kostnad:Mellan 0,3 och 0,4 miljarder kronor.

Förstudie av Tvärbana Alvik — Kista

Förstudie pågår för ny spårdel från Ulvsunda via Solvalla, Rissne och Kista fram till pendeltågets Märstagren. Kopplingen till pendeltåget sker via en eller flera av stationerna Helenelund, Sollentuna C och Häggvik.

Beräknad kostnad: Kostnadsberäkningar ännu ej utförda.
Planerad byggstart:Byggstart möjlig från 2013.

Läs mer om Tvärbana Norr Kista på SL:s hemsida