Ett stopp mindre för Förbifart Stockholm

Ett stopp mindre för Förbifart Stockholm
En död hand har legat över projekteringen av Förbifart Stockholm. Överklagandena har haglat över Trafikverket. Men nu har kammarrätten avslagit ett av dem.

I onsdags meddelade kammarrätten i Sundsvall att den avslår överklagandet från konsultjättarna Sweco, WSP och Tyréns. De hade protesterat mot Trafikverkets beslut att ge två stora projekteringskontrakt på Förbifart Stockholm till ÅF i konsortium med Scott Wilson.

Det var i juli 2010 som Trafikverket fattade sitt tilldelningsbeslut. Konsultjättarna överklagade till förvaltningsrätten i Falun, som dock i februari i år meddelade att den gick på Trafikverkets linje.

Till stor del har konsulternas missnöje handlat om ett tillägg som Trafikverket gjorde under upphandlingens gång angående skall-kraven i förfrågningsunderlaget. Då meddelade verket att tillägget ”eller likvärdigt” skulle gälla för samtliga skall-krav.

Konsulterna har hävdat att tillägget gjorde skall-kraven otydliga, samt att förfrågningsunderlaget ändrades när det gällde kraven på yrkeskvalifikationer hos ansvariga i projektet. Dessutom har konsulterna anfört att ÅF inte uppfyllde alla skall-krav.

Men kammarrätten tycker inte att Trafikverkets tillägg innebar en väsentlig förändring av de ursprungliga förfrågningsunderlagen och anser inte heller att tillägget gjorde skall-kraven otydliga. Dessutom har ÅF uppfyllt skall-kraven, enligt domstolen.

— Att vi har fått en dom är jätteviktigt, vi har ju avvaktat det här. Att den gick i vår favör är naturligtvis också glädjande, säger Riggert Anderson, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.

Av fyra tilldelade projekteringsuppdrag är det bara i ett fall som arbetet har kunnat sättas igång. På de övriga uppdragen har projekteringen försenats med nästan ett år. Men Riggert Anderson tror fortfarande att de förberedande byggarbetena för Förbifarten ska kunna komma igång under 2012.

— Naturligtvis har överklagandena varit besvärande för oss. Men exakt hur de påverkar sluttiden för projektet får vi analysera nu när vi kommer igång med uppdragen, säger Riggert Anderson.

Sweco, WSP och Tyréns har tre veckor på sig om de vill överklaga kammarrättens dom. Trafikverket måste vänta tio dagar efter dom innan de tecknar kontrakt. Om konsulterna inte har begärt ett tillfälligt stopp på arbetet under den tiden kan projekteringen därefter sätta igång på de två kontrakten.

Även ett tredje kontrakt, projekteringen av trafikplats Kungens kurva, som gick till Grontmij och Golder Associates, har överklagats av Ramböll. Deras överklagan har ännu inte avgjorts av förvaltningsrätten i Falun.

Relaterade artiklar

Han blir byggeneral i Stockholm
Fängelsestraff fastställs i korruptionshärvan
”Vi vill vara nästa generations byggkoncern”
Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om