Nyheter

Ett tillfälligt stopp för säkerheten

Arbetet stoppades tillfälligt under NCC:s Awareness day på onsdagen. Bilden är från Västlänkens Centralenetapp. Foto: Henrik Ekberg
Arbetet stoppades tillfälligt under NCC:s Awareness day på onsdagen. Bilden är från Västlänkens Centralenetapp. Foto: Henrik Ekberg

Klockan 9.00 på onsdagen avbröts arbetet tillfälligt vid samtliga NCC:s projekt i Norden för den årliga säkerhetsdagen. Vid Västlänkens Centralenetapp i Göteborg närvarade vd:n Tomas Carlsson.
Vi har minskat antalet olyckor med närmare 40 procent sedan 2018, sade han från en temporär scen 15 meter ner i järnvägstunneln.

Säkerhetsdagen eller Awareness day arrangerades på onsdagen för tolfte året i rad. Vid Centralenetappen i Göteborg arbetar runt 400 personer, men många talar olika språk.

– Vi har i dag 19 olika nationaliteter här och alla talar inte svenska. Därför kör vi den här säkerhetsdagen på fem olika språk; svenska, engelska, polska, tyska och portugisiska, sade Johan Nyström, produktionschef på NCC, som också underströk att tidsplanen för etappen håller.

– I december 2026 kommer jag att sitta på Skansen Lejonet, äta kanelbullar och se på det färdiga resultatet.  

Betydlig minskning av antalet olyckor

Säkerhetsdagen fokuserar på hälso- och säkerhetsfrågor, där medarbetarna diskuterar attityder, beteenden och vilken säkerhetskultur som ska råda för att bidra till NCC:s mål att minska alla typer av olyckor och helt eliminera allvarliga incidenter och olyckor med dödlig utgång.

De senaste fyra åren har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC, enligt bolaget. Systematisk datainsamling om olyckor och tillbud samt ett högt engagemang hos medarbetarna gör att statistiken och kunskapen förbättras och riktade åtgärder kan vidtas.

Tomas Carlsson, vd på NCC, talade vid Västlänkens Centralenetapp i Göteborg på onsdagen. Foto: Henrik Ekberg

Time out

‒ NCC har en av de bästa arbetsmiljöerna i byggbranschen men arbetet måste ständigt utvecklas och fortgå. Vi arbetar systematiskt inom många områden för att minska alla typer av olyckor, från beteenden och ledarskap, rapportering och analys, till förbättrad planering, säkerhetsrutiner och verktyg, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Under årets Awareness day står begreppet ”Time out” i centrum. Time out är ett enkelt verktyg där medarbetarna uppmanas att stoppa arbetet när de upplever en osäker situation. Genom att bry sig om varandra och säga ifrån när man ser saker som känns fel eller riskfyllda kan allvarliga och potentiellt dödliga incidenter elimineras.

”Enkelt verktyg”

‒ När vi är under press börjar vi improvisera, tenderar att glömma att utvärdera risker och är ofta villiga att acceptera mer risk än nödvändigt. Time out är ett enkelt verktyg och vi vill att alla ska reagera och agerar vid riskfyllda situationer och osäkra förhållanden. Därför lägger vi extra fokus på detta vid årets Awareness day, säger Lars Gunnar Larsson.