Nyheter

”Ett tungt ansvar <br></br> bör ge högre lön”

Medianlönen för en platschef är 36 000 kronor. Det innebär en ökning med 4,3 procent, men Byggchefernas ordförande är inte nöjd. <br></br> — Platscheferna har för dåligt betalt i förhållande till sitt ansvar, säger Lars Bergqvist.

Organisationen Ledarna genomför varje år en lönekartläggning bland Sveriges chefer. I årets undersökning, som handlar om lönenivåerna för 2008, har 12 000 byggchefer svarat.

Högst medianlön av byggcheferna har divisionscheferna. Deras medianvärde ligger på 60 292 kronor i månaden. Det är till och med högre än vd:arna, som har 55 000 kronor i medianlön.

Förklaringen till det ligger i att vd:ar i små företag har lägre lön och drar ner medianvärdet, tror Krister Andersson, statistikchef på Ledarna.

— Vd:ar kan vara vd:ar även i mindre företag, men divisionschefer finns inte i de små företagen. Så divisionschefernas lön ligger redan ovanför snittlönen för vd:arna i mindre bolag, säger Krister Andersson.

Platschefernas medianlön ligger på 36 000 kronor i månaden för 2008. Det är en ökning med 4,3 procent från 2007 års medianvärde, 34 500 kronor.

Det tycker Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, är för lågt.
— De här grabbarna och tjejerna har ett så tungt ansvar att de borde ha mer betalt. Det är särskilt platschefer på stora byggen som har för dåligt betalt och borde dra iväg mer, säger han.

Han poängterar också att siffrorna innehåller även rörliga lönedelar och förmåner. Den fasta lönen ligger alltså lägre.
— Problemet är att det finns yngre personer som inte vill ta chefsuppdrag för att det tar för mycket tid och inte ger tillräckligt betalt. Då räcker det inte att putta på med bonusar, då måste man öka den fasta lönedelen, säger han.

Nu i lågkonjunkturen har Byggcheferna redan sett en återhållande effekt på löneutvecklingen.
— Vi har inga procentsatser i Ledaravtalet, men arbetsgivarna sätter upp stenhårda ramar på grund av finanskrisen.

Lars Bergqvist är rädd för att lönebildningsmodellen, som innebär att arbetsgivaren förhandlar om lön med varje individ och inte med Ledarna, ska spricka.

— Vi får ständig kritik från våra medlemmar för att modellen inte fungerar som den borde. Många medlemmar får inga motiveringar till lönenivåerna och ser inga samband mellan egen prestation och lön, säger han.

Byggcheferna har tillsammans med Sveriges Byggindustrier genomfört en enkätundersökning för att se hur stort missnöjet är. Nu ska resultatet utvärderas, därefter ska Byggcheferna ta ställning till hur man ska agera.