Nyheter

Ett under av tekniska utmaningar

Restaurangen ligger på cirka fem meters djup. Bild: Snöhetta

Längst ut i norska Båly-bukten, bara tio minuter från Lindesnes Fyr, är världens största undervattensrestaurang under uppbyggnad. 
”Under” ritas av Snøhetta och ska stå redo första kvartalet 2019 att ta emot upp till 100 restauranggäster.
Byggtekniskt finns fyra stora utmaningar.

När besökare går in i restaurangen börjar den spektakulära undervattensresan.
Här kan man komma ner till fem meters djup utan dykardräkt, det är bara att gå nerför trappan, termen havsutsikt fått en ny mening. En  glasvägg ger tillträde till det livliga vattenlivet i Skagerrak.

Restaurangbesökarna kommer att kunna se allsköns fiskarter samt sälar simma förbi under olika årstider.

Ingenjörs- och arkitektfirman Asplan Viak har varit inblandad i planeringen av undervattensrestaurangen, som etableras i Båly i Lindesnes kommun.
De är ansvariga för konstruktionen, betongteknik och byggfysik.

Konstruktionen består av ett yttre skal av betong som har en komplex geometri. Byggnaden är fristående under vattnet, med bottenplatta fem meter under vattenytan; stort frontfönster (11mx3.6m) och ett smalt sidofönster.

Enligt Asplan Viak finns det speciellt fyra stora tekniska utmaningar i projektet:

De många faserna:  
Konstruktionen kommer att byggas på ett ställe, fraktas, sedan nedsänkas och slutligen förankras på platsen. Detta medför många olika beräkningar för att säkerställa stabilitet och bärkapacitet.

Naturkrafter:
Våglaster, isstyrkor, temperatur och tidvatten är ovanliga krafter för en restaurangbyggnad och stora resurser har spenderats på att skapa en beräkningsmodell som kan ta hand om alla dessa naturkrafter, särskilt kring fönstren.

Byggfysik:
Ovanliga kondensproblem och temperaturer in- och utvändigt kräver lösningar utanför standardkraven.

Fyllning / säkring av omgivande havsbotten:
För att säkerställa konstruktionen (främre fönstret) från rörliga massor har det varit ett nära samarbete mellan representanter med olika fackkunskaper.

Byggandet av restaurangen började i januari i år. Restaurangen byggs på en pråm, och när den är färdig ska den sänkas ned i havet och fästas i fundament på havsbotten.

Restaurangen är byggd som en box-i-box-konstruktion, som ger möjlighet att leda bort droppande eller läckande vatten.
Ytterskalet, som består av betong, är dimensionerat för att klara de yttre påfrestningarna och konstruktionen är säkrad med förankringsbeslag i titan ner i berget. 

Den invändiga boxen är byggd som en separat ”träbyggnad”, med böjda limträbalkar som spänner upp till 11 meter. Efter en tid kommer skal och växter att täcka betongkonstruktionen.

I mars 2019 öppnar restaurangen för de första gästerna.  
”Under” är ritad av arkitektbyrån Snöhetta. 

Bjørn Laberg/Susanne Bengtsson