Nyheter

”Ett viktigt projekt att vara med på”

En blandning av limträbalkar och stålkonstruktion möjliggör en flexibel och öppen planlösning. Bild: White Arkitekter

Nu är bygget av Skellefteås kulturhus igång. Huset blir 20 våningar högt och byggs i trä.
Hent Sverige AB har varit med från planeringsstadiet och ska nu även ansvara för bygget.
– Att bygga höghus är alltid spännande och att bygga högt i trä är en större utmaning, och något som efterfrågas mer och mer på marknaden, säger Vegard Brå, projektchef, byggentreprenören HENT.

Det första officiella spadtaget togs i oktober. Det togs gemensamt av Lorents Burman, kommunalråd, Maria Marklund, kommunalråd, Emilia Hallin, ordförande i kulturnämnden och ordförande i Skellefteå museums styrelse, Anna-Britta Lundberg, ordförande i Västerbottensteaternas styrelse och Vegard Brå, projektchef, byggentreprenören HENT. 

–  Det känns skönt att få komma igång på riktigt och att få starta bygget. Vi har jobbat för det sedan i mars. Vi i HENT:s team som ansvarat för kulturhusets utvecklingsfas är stolta över att projektet nu närmar sig realisering, säger Vegard Brå.

Uppdraget som HENT fick efter en anbudstävling i mars var att projektera och kalkylera projektet, inom ramarna för kommunens budget och under iakttagande av förprojektets arkitektoniska kvaliteter, signerade White arkitekter.

– Speciellt nöjda är vi med att ha klarat att bibehålla ambitionen om att byggnaden skall vara i trä, att hållbarhetstanken genomsyrar hela projektet, och att den vackra trästommen tydligt syns genom glasfasaden.

Projektet genomförs som en totalentreprenad med partnering med utökad samverkan.
I början av november inleddes byggarbetet och just nu pågår schaktning och andra markarbeten. I december börjar man med spontning och pålning och en del betongarbeten.

– Det är en unik byggnad som saknar motsvarighet, så vi ser fram emot bygget. För HENT är det också ett viktigt projekt att få vara med på, ett sätt att visa vår kompetens inom träbyggande.

I maj nästa är räknar de med att börja resa trästommen.
– Att bygga höghus är alltid spännande och att bygga högt i trä är en större utmaning, och något som efterfrågas mer och mer på marknaden, säger Vegard Brå.

Kulturhuset i Skellefteå byggs mitt i Skellefteå vid Möjligheternas torg och utmaningar med bygget går både på bredden och höjden, som att nedersta våningen fyller nästan hela tomten och det är mycket jobb innan själva trästommen kan börja monteras.

– Men den stora utmaningen är förstås själva höjden. Först ska vi bygga kulturhuset i fyra våningar och sedan bygga höghuset, hotelltornet, på det huset. Under hotelldelen är det stora, öppna rum, så vi kan inte ha pelare längst ner. Så vi måste rikta kraften horisontellt på lågdelarna och nedåt.

Kulturhuset består av prefabricerat trä förstärkt med betongplattor som fördelar tornets vikt. En blandning mellan limträbalkar och stålkonstruktion möjliggör en flexibel, öppen planlösning som kan hysa ett stort spann av aktiviteter och funktioner.

Hotelldelen är uppbyggd av prefabricerade rumsmoduler i massivt trä med en kärna av korslimmat trä, i det som ska bli världens högsta trähus. Den glasade fasaden möjliggör en milsvid utsikt över staden.

Leverantör av både KL-trä och limträ är Martinsons.

–  Så det blir korta transporter, vilket gynnar miljön och underlättar för oss.

HENT är även totalentreprenör för Mjöstornet, i norska Brumunddal. Ett bygge som nu tagit världsrekord och är världens högsta träbyggnad. Det är 18 våningar högt och mäter cirka 84 meter. Bygget ska vara helt klart någon gång under våren.

Hur känns det att vara med och bygga världens högsta trähus?
–  Visst är det kul att vara högst, men det är inte det viktigaste. Det är bara en tidsfråga innan det kommer någon annan och bygger högre. Det viktigaste är att byggandet driver innovationer och att visa på vilka möjligheter det finns med trä, säger Vegard Brå.

Vilka lärdomar från Mjöstornet tar ni med er till bygget i Skellefteå?
– Vi tar med oss lärdomar från både projektering och bygg. Det finns många nyttiga erfarenheter, bland annat att det är särskilt viktigt att ha koll på fukten när man bygger i trä. Vi kan inte styra vädret så det är alltid viktigt att ha en bra plan för montering.

Skellefteå kulturhus benämns också världens högsta trähus när det står klart, hur ligger det egentligen till?
– I dag är det inte planerat sådant, men det kommer i alla fall att bli Sveriges högsta trähus med stor marginal.

Varför vill HENT specialisera sig på träbyggande?
– HENT vill hjälpa till att påverka och uppmuntra branschen att tänka nytt och bli mer innovativ. Och inte minst hjälper vi till att minska klimatpåverkan genom att bygga mer i trä.

Hur mycket byggs det i trä i Norge nu?
– De stora offentliga beställarna i Norge vill gärna jobba med hållbarhetsprofil när de bygger nytt, och det är de som går först och sedan kommer resten av marknaden. Det är ett otroligt spännande skede på marknaden just nu, både i Sverige och Norge.