Nyheter

EU-krav på energineutrala byggnader

Alla hus som byggs efter 2018 ska ge lika mycket energi som de förbrukar. Det kräver Europaparlamentets industriutskott som vill se tuffare krav på energieffektivitet i byggnader.

Genom satsningar på solenergi, värmepumpar och energisnåla lösningar vill Europaparlamentets industriutskott att nya byggnader från och med 2019 inte ska förbruka mer energi än vad de bidrar med.

Utskottet har röstat om ett förslag från EU-kommissionen om hur energieffektiviteten i byggnader ska öka, vilket är en översyn av ett byggnadsdirektiv från 2002.

Industriutskottet vill även att medlemsländerna ska sätta upp energieffektiviseringsmål för befintliga byggnader till 2015. Hur stor energieffektiviseringen ska bli avgör medlemsländerna, men industriutskottet vill att kommissionen ska ge länderna tydliga riktlinjer.

Medlemsländerna uppmanas också av parlamentsledamöterna att bestämma en miniminivå för antalet byggnader som ska bidra med lika mycket energi som de brukar till 2020.

Europaparlamentet ska rösta om utskottets förslag i maj, skriver Europaportalen.