Nyheter

EU-satsning på energisnål bebyggelse

EU satsar på energieffektiviseringar inom byggbranschen. <br></br> — Det finns mer pengar än någonsin att söka för energieffektiviserande byggprojekt, säger Åke Skarendahl, vd på Byggsektorns Innovationscentrum.

Det var tidigare i år som EU sjösatte sin satsning, förkortat EeB (Energy efficient Buildings). Den innebär att cirka fem miljarder kronor kan delas ut mellan 2010-2013, inom EU och främst i samband med renoveringar. Det finns dock krav att uppfylla. Till exempel ska företag från minst tre länder vara inblandade. Och näringslivet ska vara berett att betala minst hälften av varje projekt som får bidrag.

— Dessutom ställer vi kravet att projekten ska bedrivas i nära samverkan mellan till exempel byggherrar, entreprenörer, arkitekter och beteendevetare. Tillsammans ska de se till att projekten resulterar i innovativa lösningar. Att bara renovera utifrån dagens teknik räcker inte för att få bidrag. Vidare ska renoveringsobjekten fungera som användbara exempel för andra renoveringsprojekt. Och så ska man uppnå energikraven som ställs på nybyggen, säger Åke Skarendahl.

För att få ta del av EU-pengarna ska projekten också resultera i åtminstone en 75-procentig minskning av uppvärmningskostnaderna.

Varför vill EU att minst tre länder är inblandade i varje projekt?
— Därför att man vill att samarbetet inom branschen ska öka. Om den konkreta tekniken och kompetensen är speciellt bra på ett ställe ska den kunna exporteras.

Men om byggföretag i två länder samarbetar innovativt kring energieffektiviseringar vid ett renoveringsprojekt så kan de inte få bidrag. Är inte det en brist?
— Nja, nu har EU beslutat att man inte ska gynna ett speciellt land. Därför ska minst tre länder vara inblandade, säger Åke Skarendahl.

Varje år utlyser EeB nya bidrag. Årets ansökningstid går ut i början av november. Sedan är tanken att renoveringsobjekten som fått bidrag, ska stå klara inom tre år.

Bidragen från EeB är dock inte de enda pengarna som byggbranschen kan söka. Parallellt med EU-kommissionens satsning så har Energimyndighetens stödprogram för energieffektivisering i byggande och förvaltning (Cerbof), aviserat att de har 14 miljoner kronor att dela ut till konkreta renoveringsprojekt som leder till energieffektiviseringar. Byggsektorns innovationscentrum, där Åke Skarendahl är vd, administrerar Cerbof-programmet.
— Vi ser gärna att man söker pengar från både Cerbof och EU, säger Åke Skarendahl.

Många byggföretag verkar enbart nationellt. Hur ska dessa på ett lätt sätt kunna hitta lämpliga samarbeten med företag i andra länder?
— Det där är en svår och avgörande fråga. Vad vi kan göra är till exempel att hjälpa företag att hitta lämpliga europeiska nätverk, säger Åke Skarendahl.

Upplever ni att bidragen från Cerbof och EU är kända inom byggbranschen?
— Det är nog inte så känt. Dels har projekten just sjösatts. Dels så är det en stor sektor med väldigt många chefer som ska sätta ner foten och säga att det här är intressant.