Nyheter

EU-stöd kan gå till energirenoveringar

EU har beslutat att de regionala stödpengarna får användas till energirenoveringar av bostäder. För Sveriges del handlar det om 336 miljoner kronor per år.

Många frågar efter bidrag, lånekrediter eller andra insatser för upprustningen av miljonprogramshusen. Nu öppnas en ny dörr — EU:s stödpengar för regional utveckling.

Möjligheten att använda den regionala utvecklingsfonden (Eruf) till energieffektivisering av bostäder har funnits för de tolv nya medlemsländerna sedan 2007. Nu har EU-parlamentet och ministerrådet kommit överens om att detta ska vara möjligt för alla medlemsländer.

— Det är upp till regionerna själva om de vill utnyttja den här möjligheten att rusta upp bostäder. Det är nog främst de tre storstadsregionerna som kommer att vara intresserade av detta, säger Sofia Johansson, regionalråd på svenska representationen i Bryssel.

Det är enligt henne troligast att stödpengarna blir aktuella för miljonprogramsområdena, då investeringarna även ska ha en social aspekt och leda till en bättre boendemiljö.

Max fyra procent av landets totala Eruf-anslag får användas. Då Sveriges Eruf-bidrag uppgår till 8,4 miljarder kronor innebär det att omkring 336 miljoner. Förutom effektiviseringsinsatser som bättre fönster och isolering godkänns även energiinvesteringar som solpaneler och nya värmepannor.