Nyheter

Europa satsar på rustning <br></br> av miljonprogram

Spanien och Irland har haft en hög aktivitet på nyproduktion av bostäder. Därför ser de ut att drabbas hårdast i Europa när konjunkturen mattas av. På rot-sidan ser det stabilare ut — mycket tack vare satsningar på ländernas motsvarighet till miljonprogra

Nyproduktion av bostäder är den byggtyp som har varit i stark uppgång i Europa på senare tid. Nu är den också den typ som ser en stark nergång.

Enligt Prognoscentret är det Spanien och Irland som ser ut att drabbas hårdast av nergången.
— De har haft en väldigt hög aktivitet på nyproduktion av bostäder, säger Bengt Henricson, analytiker på Prognoscentret.

Östeuropa påverkas inte i samma utsträckning, eftersom aktiviteten på nybyggnation av bostäder är mindre i förhållande till den totala byggaktiviteten där,

Nybyggnation av yrkesbyggnader går fortsatt ganska starkt i Europa, men den del av yrkesbyggnader som är beroende av privatfinansiering; affärsbyggnader, restauranger och industri, kommer troligen att få en sämre utveckling.

På rot-sidan (renovering och tillbyggnad) ser det mer stabilt ut.
— Många länder satsar på renovering av bostäder. Storbritannien, Holland, Frankrike och Tyskland har beslutat att skjuta till statliga medel för att renovera bostäder motsvarande våra miljonprogramsområden, säger Bengt Henricson.

Frankrike har hittills satsat 4,8 miljarder euro och har beslutat att satsa ytterligare 9,5 miljarder fram till 2010. England satsar på att bygga nya, billiga hyresrätter.
— England har haft en enormt kraftig prisökning av bostäder. Många engelsmän har inte råd att flytta trots att de behöver det och de nya bostäder som har byggts är dyra, säger Bengt Henricson.

Ännu har Sverige inte satsat offentliga medel på upprustningen av miljonprogramsområdena. Men Bengt Henricson tror inte att det är möjligt att renovera miljonprogrammet och samtidigt behålla tanken på låga hyresnivåer inom allmännyttan utan statligt tillskott.

— Det pratas om 400 000-500 000 kronor per bostad. Men naturligtvis behövs finansiering via andra källor också, säger han.

Att Sverige inte har beslutat att stödja upprustningen av miljonprogrammet ekonomiskt tror Bengt Henricson beror på tre saker:
— Politiskt har man varit mer fokuserad på att få igång nyproduktionen av bostäder, det har varit brist på resurser i byggbranschen och jag tror att regeringen har haft förhoppningen att bostadsbolagen ska fixa det här på egen hand, säger Bengt Henricson.

I Frankrike och Spanien har man satsat på att rusta upp och bygga in service i hela områden för att försöka motverka utanförskap.
— Resultaten är väldigt lovande, säger Bengt Henricson.

Inom svensk byggmarknad ligger en relativt stor andel på rot-sidan. Det är en utveckling som Bengt Henricson tror att fler länder kommer att följa.

Fakta / Läget i Europa

Andel av total byggmarknad i Sverige och Västeuropa 2007:

Sverige

Västeuropa

Renovering av bostäder:

23

24

Nya bostäder:

19

25

Renovering yrkesbygg:

22

13

Nya yrkesbyggnader:

7

18

Anläggning (nya och renovering):

29

20