Nyheter

Europakorridoren arbetar för höghastighetståg

Förstaplatsen på listan av Sveriges största planerade byggen kneps av höghastighetsbanan Europakorridoren. Den ideella föreningen Europakorridoren jobbar för att bygget ska bli verklighet, men ännu är inga beslut fattade

Definitionen av ett höghastighetståg eller snabbtåg är att det ska gå fortare än 200 kilometer i timmen. Först i världen att bygga höghastighetsbanor för reguljär trafik var Japan.

— Vi siktar på mellan 320 och 250 kilometer i timmen, säger Gunnar Sibbmark, förste vice ordförande i Europakorridoren.

Föreningen består av kommuner, städer och regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland och försöker få till stånd en höghastighetsbana från Helsingborg till Stockholm och från Göteborg till Stockholm.

X2000 och tågen på Arlandabanan kör i 200 kilometer i timmen.