Nyheter

Europaparlamentet vill <br></br> införa minimilöner

Lagstadgade minimilöner i samtliga EU-länder. Det efterlyser Europaparlamentet i en resolution som antogs förra veckan.

Minimilönerna ska ge en ersättning på minst 60 procent av relevant genomsnittslön, anser Europaparlamentet. Systemet med lägsta lönenivå tror parlamentet kan bli verklighet genom lagstadgade kollektivavtal på nationell, regional och sektoriell nivå, skriver Lag & Avtal.

Anders Weihe, chefsjurist på Teknikföretagen, tror att resolutionen är för kontroversiell eftersom många medlemsländer — däribland Sverige — vill slå vakt om sin egen lönebildningsmodell. Men skulle den ändå bli verklighet, tror han det skulle innebära slutet på den svenska Lavaldebatten.

Läs mer på Lag & Avtals hemsida