Nyheter

Exjobbet gav fast jobb

För Hedwig Ulander och Clara Widerberg blev exjobbet på civilingenjörsutbildningen rena vinstlotten. Efter bara en månads arbete på Skanska fick de fast anställning.

— Det är fantastiskt kul att få jobba med något som man har ett speciellt intresse för, säger Hedwig Ulander.

Både hon och Clara Widerberg har gått ingenjörsutbildningen vid Lunds tekniska högskola, med inriktning på väg och vatten. De kontaktade Skanska för att få skriva examensjobb hos dem, och fick i uppdrag att se över avvikelsehanteringen i ModernaHus, Skanskas koncept för industriellt byggande.

— Vi ska se vilka fel som har skett och i vilka steg och föra tillbaka det till projekteringen på bästa sätt så att inte felen uppstår igen, berättar Hedwig Ulander.

Men efter en månad blev två tjänster som konceptutvecklare för ModernaHus lediga och Hedwig och Clara blev tillsvidareanställda. Som konceptutvecklare ska de vara med och ta fram tekniska lösningar för de hus som produceras.

— Jag trivs jättebra. Det är en stor organisation, det känns tryggt, det finns mycket uppstyrt och finns rutiner för det mesta. Det känns bra när man är ny, säger Hedwig Ulander.