Nyheter

Expansivt Göteborg samlas kring ny byggmässa

Byggboom i Göteborg. Vid Centralenområdet byggs bla den nya Hisingsbron och Regionens hus. Foto: Susanne Bengtsson

Göteborgsregionen står inför en enorm utveckling.

Med mässan Bygg Göteborg vill arrangörerna möta efterfrågan på en ny mötesplats för Västsveriges samhällsbyggare.

– Bakgrunden till att vi satsar på att arrangera en helt ny byggmässa är Göteborgs expansion, men också de förändringar som pågår i branschen, säger Stefan Mazetti, projektledare på EasyFairs.

Göteborg och Västra Götalandsregionen är i ständig utveckling och ska växa med en tredjedel till 2035. Det innebär att byggbranschen står inför stora möjligheter – och utmaningar. 

Under en 20 årsperiod ska det byggas för cirka 1000 miljarder kronor, enligt beräkningar från Business Region Göteborg. Det handlar om stadsförnyelsen i regionkärnan och centrala Älvstaden och nya stadsdelar som Karlastaden. Utöver det pågår stora infrastruktursatsningar, bland annat Västlänken med tre nya stationer, nya Hisingsbron och nedgrävningen av E45:an och överdäckning av Götaleden. Storgöteborg är för övrigt ett av de områden i Sverige där byggstarterna för bostäder ökar, i år ökar de med 10 procent.

– Göteborgsregionen ska ta ett stort utvecklingssprång och ska växa med en tredjedel fram till 2035, det har aldrig skett en så snabb expansion tidigare. Mycket ska byggas till 400-årsjubiléet 2021. Det är otroligt spännande, och samhällsbyggnadsbranschen kommer att ha mycket att göra, säger Stefan Mazetti, projektledare på Easy Fairs.

Allt detta har resulterat i mässan Bygg Göteborg som har premiär den 21 – 22 mars 2019 och som kommer att hållas på nybyggda Åbymässan.

– Behovet av en branschöverskridande mötesplats ökar. Det har inte funnit någon sådan i Göteborg.

Enligt Stefan Mazetti är uppslutningen i princip total vad det gäller offentlig sektor, näringslivsorganisationer, branschorganisationer, forskningsorganisationer och statliga verk, men även vad det gäller branschledande företag. Gemensamt för alla är deras engagemang i regionens utveckling. Bland de utställare som är klara finns till exempel stora aktörer som Skanska, Saint-Gobain, IBM och Göteborg stad.

– Det ser ut att bli fullt. Vi har sålt cirka 80 procent av utställarplatserna.

Agendan för mässan tas fram i nära samarbete med organisationer, myndigheter och företag som alla gemensamt verkar för regionens utveckling

En annan bakgrund till mässan är den förändring som byggbranschen står inför. Det handlar om digitalisering, automatisering, skärpta hållbarhetskrav och förändrade arbetsprocesser. Stora viktiga branschgemensamma frågeställningar – såsom resursbristen, digitalisering och hållbarhet – förhandlas genom debatter, föreläsningar och workshops.

Det kommer också att bli fokus på ”Säker Arbetsplats” där aktörer som ex Håll Nollan, Skydda och Maskinentreprenörerna tar upp olika aspekter kring arbets- och miljösäkerhet i workshops och seminarier. 

För att skapa mervärde för besökarna kommer kurser och certifieringar att arrangeras av Cramo i anslutning till mässan.

– Ett sätt att förena nytta med nöje, säger Stefan Mazetti som berättar att det kommer också att anordnas möjlighet till yrkesbilsprovkörning i anslutning till mässan.

Upptagningsområdet för besökare är ungefär 25 mil i radie från Göteborg, det vill säga från Strömstad till Halmstad och Jönköping.

– Vi har inte direkt marknadsfört oss i Mälardalen och Norrland, det här blir inget nytt Nordbygg. Däremot en viktig och välbehövlig mötesplats för den växande västra götalandsregionen.

Byggvärlden är mediaparter till Bygg Göteborg och kommer att producera den officiella mässtidningen.

– Bygg Göteborg är en ny spännande mässa och som passar perfekt in i vår målgrupp. Det händer mycket i Göteborg, som ska växa med en tredjedel till 2035, och då känns det självklart att Byggvärlden skall vara med där det händer, säger Mia Björk, marknadschef på Byggvärlden.

– Vi är stolta och glada över att ha Byggvärlden som mediapartner, säger Stefan Mazetti.