Nyheter

Få byggsatsningar <br></br> i budgeten

Budgetpropositionen bjöd på få överraskningar inom bygg när den presenterades på måndagen. 25 miljoner extra till Skatteverket hör till de punkter som gillas av byggbranschen.

”Inget revolutionerande” sa statssekreteraren Dan Ericsson på Finansdepartementet för någon vecka sedan om byggsektorn i den kommande budgeten. Det visade sig stämma.
— Det märks att det inte är en valbudget, konstaterar Björn Wellhagen, bostadspolitiskt sakkunnig på Sveriges Byggindustrier.

De stora satsningar som berör byggsektorn hade redan presenterats när budgeten offentliggjordes på måndagen. Infrastrukturpropositionens 7,6 miljarder kronor som ska satsas på vägar och järnvägar under de kommande två åren hör till dessa, liksom 340 miljoner kronor till en delegation för hållbart byggande.

Utöver detta tilldelas Skatteverket ett anslag på 25 miljoner kronor för att utveckla skattesajten skatta.se.
— Vår tolkning är att det kommer att läggas på utveckling av individualiserad skattedeklaration, vilket vi ser väldigt positivt på, säger Björn Wellhagen.

Byggbranschen i samverkan, där Wellhagen är engagerad, är positiva kring satsningen på skattesajten.
— Det är mycket glädjande att regeringen prioriterar kampen mot svartarbete genom att införa månatlig individualiserad skattedeklaration. Det är ett sätt för staten att hjälpa oss vässa ID06-vapnet mot oseriösa aktörer, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnadsarbetareförbundet.

Alliansregeringen föreslår också ett extra anslag till Boverket på 5 miljoner kronor, som ska förstärka myndighetens arbete när det gäller tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.
— Allt som kan underlätta tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen är positivt, säger Björn Wellhagen.

Boverket får dessutom ett anslag på 12 miljoner kronor de närmaste två åren för att fortsätta arbetet med att genomföra tillgänglighetsmålen. Det gäller bland annat att fortsätta arbetet för att få bort enkelt avhjälpta hinder.