Nyheter

Få klimatstyrande förslag från regeringen

Satsningarna på att effektivare resor — särskilt de kollektiva – kommer att minska klimatutsläppen, menar regeringen. Miljörörelsen är besviken och hade velat se fler ekonomiska styrmedel för en hållbarare trafiksektor.

— Allt för många resor med bil handlar om sträckor under fem kilometer där de resande lika gärna kunde cykla, gå eller åka kollektivt, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Regeringen ska därför driva på att närliggande kommuner ska samarbeta mer för att få fram fler promenad- och cykelvägar. Utöver det kommer klimatutsläppen inom trafiksektorn att minska, tack vare att regeringens järnvägssatsningar innebär en kapacitetsökning med 50 procent. En miljard kronor har öronmärkts i korttidssatsningen på att förbättra den spårbundna trafiken i storstadsregionerna.

Förutom ett välkomnande av mer trängselavgifter nämns inga andra ekonomiska styrmedel för att styra utvecklingen mot ett mer hållbart resande. Möjligheten att införa kilometerskatt för den tunga trafiken för att kompensera lastbilstrafikens slitage på vägarna finns inte med. Inget finns om förändringar av bensinskatter, registreringsskatter, reseavdragen och beskattningen av förmånsbilar. Detta kritiseras av Naturskyddsföreningen som påpekar att förslagen inte leder till att trafikens samlade miljöpåverkan minskar.

— Vi behöver ett skattesystem som konsekvent belönar den som väljer det miljöbästa alternativet. Ändrade skatteregler är helt avgörande för klimatpolitiken och ger direkt effekt på trafiken utan några investeringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF.